SABANCI VAKFI; “FARK YARAT HAYATLAR DEĞİŞSİN” DİYOR

Kategori : Kültür Sanat
Oluşturma Tarihi : 11 Aralık 2020 Cuma

Faaliyet gösterdiği pek çok sanayi kuruluşuyla Türk ekonomisinin gelişmesine önemli katkılarda bulunan Sabancı ailesinin, hayır faaliyetlerini kurumsallaştırmak amacıyla 1974 yılında kurduğu Hacı Ömer Sabancı Vakfı (Sabancı Vakfı), sosyal ve kültürel kurumların açılmasına da büyük önem veriyor.

Türkiye’nin en büyük vakıflarından biri olan Sabancı Vakfı; kalıcı eserler, burslar, kültür sanat faaliyetleri ve sosyal değişim programlarıyla, birçok alanda varolurken; toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik uygulanan pozitif ayrımcılık konularında da fark yatan projelere destek sağlamaya devam ediyor.

Bu destekler arasında, sosyal değişim programlarından “Fark Yaratanlar” programı kapsamında Konuşmamız Gerek platformunun “Regl Yoksulluğu” projesi; “Hibe Programları” kapsamında Afyonkarahisar İş Kadınları Derneği ve Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği’nin (YUKADER) “Hane Ziyaretleri” projeleri de yer alıyor. Vakıf, bu destekleriyle birçok kadına umut ışığı oluyor.

SABANCI VAKFI; “FARK YARAT HAYATLAR DEĞİŞSİN” DİYORKonuşmamız Gerek Platformu, Dezavantajlı Bölgelerdeki Genç Kızlara ve Kadınlara, Regl Olmanın Utanılacak Bir Durum Olmadığını Anlatıyor

2009 yılından bu yana 43 şehirden 195 Fark Yaratana ulaşan, toplumsal gelişmeye katkıda bulunan kişilerin hikâyelerini görünür kılmak ve topluma ilham vermek için çalışan Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı “Fark Yarat Hayatlar Değişsin” sloganıyla yeni sezonunda da çalışmalarıyla topluma cesaret veren bireyleri desteklemeye devam ediyor. Programın son sezonunda Fark Yaratan, Konuşmamız Gerek platformu olarak belirlendi.

SABANCI VAKFI; “FARK YARAT HAYATLAR DEĞİŞSİN” DİYORİnsan hakları avukatı İlayda Eskitaşçıoğlu ve akademisyen olan ortağı Bahar Aldanmaz tarafından 2016 yılında kurulan “Konuşmamız Gerek” platformu, ülkemizde dezavantajlı bölgelerdeki kadınların ve kız çocuklarının hijyenik ürünlere erişimde yaşadığı zorlukların yarattığı, kadınların temel ihtiyaçları olan menstrual ürünleri gerek fiyatların yüksek olması gerekse kadınların düşük gelirli olmaları nedeniyle karşılayamaması anlamına gel regl yoksulluğu ile mücadele ediyor. Köy okullarına giden genç kızlar, mevsimlik tarım işçileri ve mülteci kadınlarla cinsel sağlık, regl olma ve hijyen konularında eğitimler düzenliyor. Eğitimlerin yanı sıra genç kızlar ve kadınlara menstrual ürünleri temin eden “Konuşmamız Gerek” platformu bugüne kadar İstanbul, Ankara, Adana ve Sivas’ta 7 saha çalışması gerçekleştirerek 6.500 genç kız ve kadına ulaştı. Dezavantajlı bölgelerdeki genç kız ve kadınların menstrual ürünlere erişimde sorun yaşadıklarını, ped veya tampon yerine kumaş parçaları ve gazete gibi sağlıksız ürünler kullandıklarını gören Konuşmamız Gerek platformu, regl yoksulluğunun çözümü için hijyenik ürünlerin vergi diliminin lüks ürünler kategorisinden çıkarılması için mücadele veriyor.

Başladığı günden bu yana 4.000’e yakın kişi ve kurumun aday gösterildiği Fark Yaratan programında şu ana kadar 195 “Fark Yaratan” seçildi. Fark Yaratan videoları, Türkiye ve yurtdışında 35 milyon izlenme rakamına ulaştı.

Sabancı Vakfı 173 Projeye 28,5 Milyon TL. Destek Verdi

SABANCI VAKFI; “FARK YARAT HAYATLAR DEĞİŞSİN” DİYOR

Afyonkarahisar İş Kadınları Derneği “Gücümün Farkındayım, İşimin Başındayım” projesi ile Afyonkarahisar’da mermer sektöründe çalışan kadınların eğitimler yoluyla toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve haklar konusunda farkındalıklarının artmasını, kariyerlerine devam etmelerini ve yükselebilmeleri için gerekli destek mekanizmalarının oluşturulmasını hedefliyor.

Bu yıl Türkiye’nin 58 ilinden 254 projenin başvuru yaptığı Sabancı Vakfı Hibe Programı; “Kaliteli Eğitimin Desteklenmesi”, “Eğitime Erişimin ve Devamın Sağlanması” ve“Hak Temelli Yaygın Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi” alanlarında kadın, genç ve engelli bireylerin karşı karşıya kaldıkları toplumsal sorunların çözümü için projeler hayata geçiren STK’lara 50 bin TL ile 250 bin TL arasında hibe desteğinin yanı sıra bilgi ve tecrübe desteği de sağlıyor.

SABANCI VAKFI; “FARK YARAT HAYATLAR DEĞİŞSİN” DİYORYüksekova “Hane Ziyaretleri” Raporu

Sabancı Vakfı’nın hibe desteği verdiği bir diğer proje de Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği’nin (YUKADER) “Yüksekova’da Kadın Olmak” projesi oldu.

Sabancı Vakfı’nın hibe programları kapsamında desteklenen Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği’nin (YUKADER), “Yüksekova’da Kadın Olmak” projesi 2020 Hane Ziyaretleri Raporu’na göre;Yüksekova’daki kadınların yüzde 35’i 18 yaşından önce evlenmiş ve yüzde 89’u şiddet görüyor.

Sabancı Vakfı tarafından 2 yıldır desteklenen dernek “Yüksekova’da Kadın Olmak” projesi ile sürdürülebilir bir sivil kadın örgütlenmesi olarak güçlenmeyi, Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki kadınların mevcut durum ve ihtiyaçlarını belirlemeyi ve ardından kapsamlı bir güçlendirme çalışması yapmayı amaçladı. Proje kapsamında Kasım 2019 – Şubat 2020 tarihleri arasında Yüksekova’nın sekiz farklı mahallesinde ikamet eden kadınların sorun ve ihtiyaçlarının tespiti amacıyla hane ziyaretleri gerçekleştirilerek toplamda 607 kadın ile yüz yüze görüşmeler yapıldı. Bu ziyaretlerde Yüksekova kadınlarına eğitim, okula devam, evlilik, şiddet, ekonomik haklar, öncelikli ve acil ihtiyaçlar konularında sorular sorularak kentteki kadınlara yönelik güncel analiz raporu elde edildi.

SABANCI VAKFI; “FARK YARAT HAYATLAR DEĞİŞSİN” DİYORYüksekova’da kurulan ilk sivil kadın kuruluşu olan YUKADER’in bu konuları ele alarak faaliyet göstermesinin ve toplumsal cinsiyet eşitliliğini sağlamak hedefiyle çalışmalarını yürütmesinin son derece önemli olduğunu düşünen Sabancı Vakfı, projenin de misyonunda olan, kadına yönelik şiddeti önlemek, kadınların hakları konusunda bilinçlenmesini sağlamak, ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları ve güçlü bireyler olmalarını sağlamak hedeflerinin arkasında duruyor.

Sabancı Vakfı Hakkında:

Merhum Hacı Ömer Sabancı‘nın sağlığında bir yaşam felsefesi olarak kabul ettiği “Bu Topraklardan Kazandıklarımızı Bu Toprakların İnsanlarıyla Paylaşmak…” ilkesini benimseyen Sabancı kardeşler, bu düşünceden yollarına devam ederek hayır işlerini düzenli bir şekilde yürütebilmek amacıyla, 1974 yılında Hacı Ömer Sabancı Vakfı’nı (Sabancı Vakfı) kurmuşlardır. Bu girişimlerinde de en büyük desteği tüm mal varlığını vakfa bağışlayan anneleri merhume Sadıka Sabancı‘dan almışlardır.

Sabancı Topluluğu’nun sanayi ve ekonomi alanında eriştiği gücünü, sosyal ve kültürel alanlarda da vakıf aracılığıyla geniş ölçüde yayması sonucu, bugün Sabancı Vakfı, Türkiye’nin bir aile tarafından kurulan en büyük vakıflarından birisidir.


0/(0)
11 Aralık 2020 Cuma
Yorum (0)


Yorum Yazınİçerik hakkında ki düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.


Kategori'ye Ait Diğer Haberler