“İŞ PORTFÖY İŞ’TE KADIN HİSSE SENEDİ FONU” 1. YILINI DOLDURDU

Kategori : Haberler
Oluşturma Tarihi : 22 Mart 2022 Salı

Türkiye’nin iş hayatında cinsiyet eşitliğine dayalı ilk yatırım fonu olan “İş Portföy İş’te Kadın Hisse Senedi Fonu” projesi birinci yılını doldurdu. Fon’a, bir yıl içinde 1.800’e yakın yatırımcı katıldı.

Türkiye İş Bankası’nın iştiraki İş Portföy ile Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) iş birliğiyle hayata geçirilen İş’te Kadın Hisse Senedi Fonu”, ikinci yılına girerken de yatırımcılardan ilgi görmeye devam ediyor.

8 Mart 2021 Dünya Kadınlar Günü’nde Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreniyle yatırımcılara sunulan,kadınların üretkenlikleriyle iş hayatına eşit bir şekilde dahil olması temasına dayalı Fon’un ilk yılı vesilesiyle,“Daha Eşitlikçi Bir Dünya” konulu bir panel gerçekleştirildi. Panele; İş Bankası Sermaye Piyasaları Müdürü Işıl Dadaylı, Koç Üniversitesi Rektör Vekili ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı ile İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı’nın mezunlarından olan UP School Kurucu Ortağı Melike Aydın katıldı. Panelin moderatörlüğünü, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı&UNESCO Toplumsal Cinsiyet ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü Sahibi Prof. Bertil Emrah Oder üstlendi.  

“Cam tavanların kırılmasına yönelik adımlar çarpan etkisi yaratır”

Işıl Dadaylı, hibrit olarak düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, Türkiye’de iş hayatında cinsiyet eşitliğine dayalı ilk ve tek yatırım fonu olma özelliği taşıyan Fon aracılığıyla, ekonomik hayatta kadınların daha fazla değer yaratmasının önünü açmayı, kadınların istihdam ve yönetimde daha fazla söz sahibi olmalarına imkân verecek araştırmaları desteklemeyi amaçladıklarını ifade etti. İstihdamda kadınlara eşitlikçi bir şekilde yer açan, kadınların yönetimde söz sahibi olmasını önemseyen şirketlerin yurt içi ortaklık paylarına yatırım yapan Fon’dan elde edilen gelirin yarısının, “KOÇ-KAM UNESCO Kürsüsü – İş Bankası Kadın Araştırmaları ve Kadın Liderliği Burs Programı” üzerinden araştırmalara ve bursiyerlere aktarılacağını belirten Dadaylı, Fon üzerinden kadın araştırmalarının geliştirilmesi ve kadın liderliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

“İŞ PORTFÖY İŞ’TE KADIN HİSSE SENEDİ FONU” 1. YILINI DOLDURDU

Fona ilk yatırımı 10 milyon TL ile İş Bankası’nın yaptığını da hatırlatan Dadaylı, aradan geçen 1 yıl gibi kısa süre içerisinde Fon’a 1.800’e yakın yatırımcının katıldığını dile getirdi. Dadaylı konuşmasını; “Kadınlara fırsat eşitliği sağlayan şirketlerin desteklenmesinde hepimizi heyecanlandıran ve umutlandıran bu gelişmenin, ne kadar doğru bir adım attığımızın da güzel bir göstergesi… Gerek iş dünyasında gerekse toplumda kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, cam tavanların kırılmasına yönelik atılacak her adım, alınacak her inisiyatif çarpan etkisiyle daha geniş kitlelere nüfuz edecektir. Her kurum ve birey bu anlayışla hareket ederse bu değişim daha hızlı olacaktır” şeklinde devam ettirdi.

“Kadınlar çalışanlarımız arasında %55, yöneticilerimiz arasında %45’lik orana sahip”

“İş Portföy İş’te Kadın Hisse Senedi Fonu”nun, İş Bankası’nın kadına dair duruşunun sadece bir parçasını oluşturduğunu ifade eden Dadaylı, İş Bankasının, daha kurulduğu ilk yıllardan itibaren sergilediği eşitlikçi yaklaşımıyla hem sektörde hem Türkiye’de örnek, öncü bir kurum olduğunun altını çizdi. Bankanın, her alanda ve kademede hiçbir ayrımcılığa müsaade etmeyen, bir kurum kültürü halini almış geçmişten süre gelen bir anlayışı olduğunu vurgulayan Dadaylı, “Şu anda 12 bin civarındaki kadın çalışanımızla, ülkemizde en fazla kadın çalıştıran kurumların başında yer alıyoruz. Tüm çalışanlarımız arasında kadınlar %55’lik orana sahip. Yönetici kademesindeki kadınlarımızın oranı da %45. Bu tablo, insana ve kadına verdiğimiz değeri göstermesi açısından kıymetli” dedi.

“Bilimin sürdürülebilirliği, bilginin erkek kadın ayırımı yapmadan aktarımıyla sağlanabilir”

“İŞ PORTFÖY İŞ’TE KADIN HİSSE SENEDİ FONU” 1. YILINI DOLDURDU

Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı ise daha eşitlikçi bir dünya için Koç Üniversitesi’nde bu konularda yapılan araştırmalar ve eğitimlerin yanı sıra, üniversitenin işleyişinde kadınların lider pozisyonlarında olmalarıyla rol model olduklarını söyledi. Prof. Dr. Canlı, “Koç Üniversitesi ailemizde bulunan binlerce kadının- öğrenciler, akademisyenler, idari çalışanlar, mezunlar, kurul üyeleri, bağışçılar ve diğer paydaşlarımız- ayak izleri okulumuzun her yanına, her alanına dağılmış durumda ve ben de bu grubun bir mensubu olmaktan gurur duyuyorum. Genç üniversitemizin tarihinde ilk defa akademik yöneticilerin çoğu çok yetenekli ve başarılı kadınlardan oluşuyor.Bilimin sürdürülebilirliğinin, bilginin yeni nesillere erkek ve kadın ayırımı yapmadan eşit olarak aktarılması ile sağlanabileceğini hiç bir zaman unutmamalıyız” dedi.

İş dünyasında yatırımcıların artık sadece yatırım fonları getirisine bakmadıklarını, kendi değerlerini temsil edecek fonlara yatırım yapmak istediklerini vurgulayan Prof. Dr. Canlı, “Bu amaçla dünyada değişik örneklerini gördüğümüz bu sosyal odaklı fonların ülkemizdeki en güzel ve ilham veren örneklerinden biri Koç Üniversitesi Kadın Araştırma Merkezimiz ve İş Bankası ortaklığında oluşturulan İş Portföy İş’te Kadın Hisse Senedi Fonu… Bir yılın sonunda Fon’un getirisinin BIST TUM Getir Endeksi ile karşılaştırdığımızda daha yüksek olduğunu görüyoruz.  Bu gösterge de kadınları iş dünyasının önemli ve ayrılmaz bir parçası görüp yönetimlerinde kadınlara yer veren şirketlerin başarısına işaret ediyor” dedi.

“Birlikte geliştiren kadınlar açığı kapatacak”

Panelde girişim hikayesini anlatan UP School Kurucu Ortağı Melike Aydın da Dünya Ekonomik Forumu “Küresel Cinsiyet Eşitsizliği 2021” raporuna göre, dünya çapında cinsiyet eşitsizliğine ilişkin farkın kapatılabilmesi için 135 yıla daha ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, “Teknoloji istihdamında cinsiyet eşitsizliğini kapatmak için 135 yıl beklemek istemiyorsak, yine teknolojiyi kullanarak kadın istihdamında geometrik büyüme yakalamalıyız. Birlikte geliştiren ve birbirini geliştiren kadınlar bu açığı kapatacak” şeklinde konuştu.

İş Portföy İş’te Kadın Hisse Senedi Fonu

Fon, yatırım stratejisi uyarınca kadınların istihdam ve yönetimde söz sahibi olmalarını destekleyen şirketlerin yurt içi ortaklık paylarına yatırım yapıyor. Fon’a dahil edilebilecek şirketlerin seçiminde; yönetim kurulunda en az bir kadın üye bulundurma, yönetiminde karar verici pozisyonda kadın yönetici bulundurma, Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (KOÇ-KAM) danışmanlığı kapsamında oluşturulacak diğer halka açık bilgilerin içeriğini sağlama gibi kriterler dikkate alınıyor. Bu kriterlerden en az ikisini sağlayan şirketlerin yurt içi ortaklık payları, Fon’un yatırım yapılabilir pay senedi havuzunda yer alıyor.

Kadın çalışan oranının Türkiye ortalamasının üzerinde olması, aile iş yaşamı dengesinin gözetilmesi, cinsiyet eşitliği ve eşit ücret politikalarının benimsenmesi, işe alım süreçlerinde eşitlikçi yaklaşımın benimsenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği projelerine destek sağlanması KOÇ-KAM tarafından belirlenen ölçütlerden bazılarını oluşturuyor.


5,0/(1)
22 Mart 2022 Salı
Yorum (0)


Yorum Yazınİçerik hakkında ki düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.


Kategori'ye Ait Diğer Haberler