EİB, İKLİM KRİZİ İLE MÜCADELEDE DESTEĞİNİ ARTTIRIYOR

Oluşturma Tarihi : 15 Ekim 2021 Cuma

Paris İklim Anlaşması’nın onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu’nda oy birliğiyle kabul edilmesi ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) bir açıklama yaptı.

EİB, İKLİM KRİZİ İLE MÜCADELEDE DESTEĞİNİ ARTTIRIYOREge İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi yaptığı açıklamada, Türkiye’nin anlaşmayı şu tarihe kadar onaylamayan tek OECD ve G20 ülkesi olduğunu hatırlattı. 2020 yılında sona eren Kyoto Protokolü’nden sonraki süreçte küresel iklim rejimini netleştiren Paris Anlaşması’nı şimdiye kadar 197 ülkenin imzaladığına ve 191’inin onayladığına dikkat çeken Eskinazi, Türkiye’nin, 5 yıl önce imza attığı anlaşmaya taraf olarak süreci tamamladığını ve anlaşmayı onaylayan 192’inci ülke olduğunu dile getirdi. Bu adımı atmak için geçen sürenin zaman kaybı olduğunu da belirten Eskinazi, yine de olumlu bir adım olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin dahil olması gereken çok fazla süreç, iyileştirilmesi gereken çok fazla şey olduğunu da söyleyen Eskinazi, Türkiye’nin, iklim krizini gerçekten bir kriz olarak görmesi ve bundan sonraki süreçte tüm taraflarla aktif olarak çalışması gerektiğinin altını çizdi. Eskinazi, anlaşmaya taraf ülkelerin ulusal katkı beyanlarıyla kendi hedeflerini belirlediklerini ve Türkiye’nin yanı başında, Avrupa’da tüm sektörleri dönüştüren yatırımlar gerçekleştiğini ifade etti.

EİB, İKLİM KRİZİ İLE MÜCADELEDE DESTEĞİNİ ARTTIRIYORAr-Ge yatırımı yapmadan inovasyon olmaz

Bu durumun bir kişinin tekelinde olmadığını anlatan Eskinazi’ye göre bütün paydaşların etkin rol alıp karar süreçlerine dahil edilmesi gerekiyor.

“Eleştiriselliğin, özgürlüğün, katılımcılığın ve çoğulculuğun her alanda olduğu gibi iklim politikalarında da en önemli kısım olduğuna vurgu yapan Eskinazi sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye WIPO 2021 Global İnovasyon Endeksi’nde kalkınma düzeyi ile orantılı olarak 41’inci sırada. Almanya GSYIH’sinin yüzde 3,17’sini, Japonya GSYIH’sinin yüzde 3,28’ini, İsveç yüzde 3,39’unu, Kore ise yüzde 4,53’ünü Ar-Ge’ye ayrıyor. Türkiye ise GSYIH’sinin sadece yüzde 1’ini Ar-Ge’ye yatırıyor. Türkiye, OECD ülkeleri arasında 2020’de devlet bütçesinden Ar-Ge yatırımları payını azaltan tek ülke. Ar-Ge yatırımı yapılırsa inovasyon, inovasyon olursa nitelikli sürdürülebilir ekonomik büyüme olur. Yeşil yatırım seferberliği için gerekli katkı verilmeli ve Ar-Ge kaynağı fazlalaştırılmalı.”

Yenilenebilir Enerji Ekipman ve Hizmet İhracatçıları Birliği ve Karbon Emisyonu Piyasası Düzenleme Kurumu kurulmalı

EİB, İKLİM KRİZİ İLE MÜCADELEDE DESTEĞİNİ ARTTIRIYORİzmir’de Türkiye’nin ilk Yenilenebilir Enerji Ekipman ve Hizmet İhracatçıları Birliği’nin kurulmasına yönelik çalışmaları başlattıklarını açıklayan Jak Eskinazi, enerji verimliliği başta olmak üzere gerekli politikaların öncelenmesi ve hayata geçirilmesi gerektiği görüşünde.

“Türkiye’nin rüzgar enerjisi kurulu güç kapasitesi 10 bin MW’nin üzerine çıktı. Rüzgar, güneş ve yeşil hidrojen gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının teşviki, iklim politikalarının üst düzeyde müzakere edileceği, raporlama, karbon ayak izi bilgisi ve etiketleme gibi alanlarda ulusal inisiyatiflerin ortaya konulacağı mekanizmalar geliştirilmeli. Türkiye’de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu gibi Karbon Emisyonu Piyasası Düzenleme Kurumu kurulmalı. İklim alanında yeni bir dönemin liderliğini yapmak istiyorsak özel sektörün bu mücadelede çok büyük bir görev üstlendiğini biliyoruz. Bu yüzden sürdürülebilirlik alanında yaptığımız projelerle, atılımlarla Türkiye’de İhracatçı Birlikleri arasında öncüyüz.”

EİB’te Sürdürülebilirlik Departmanı kuruldu

Eskinazi, “AB Yeşil Mutabakata uyum için ihracatçı sektörlerin uyum sağlama sürecine destek olmak, projeler geliştirilmesi için Ege İhracatçı Birlikleri’nde Sürdürülebilirlik Departmanı kurduk. Hem sanayi hem tarım sektörlerimizin çevreci ve düşük karbonlu kalkınmaya geçişini hızlandırmak için firmalarımıza Sürdürülebilir UR-GE projelerimizle destek veriyoruz. EİB olarak uzun süredir devam eden iklim krizi ile mücadeleye desteğimizin artarak süreceğini taahhüt ediyoruz.” dedi.


0/(0)
15 Ekim 2021 Cuma
Yorum (0)


Yorum Yazınİçerik hakkında ki düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.


Kategori'ye Ait Diğer Haberler