AYB BAŞKAN YARDIMCILARINDAN, KADINLAR ÜZERİNE

Kategori : Dünya Turu
Oluşturma Tarihi : 14 Ekim 2022 Cuma

Avrupa Yatırım Bankası Başkan Yardımcıları Teresa Czerwinska, Gelsomina Vigliotti ve Lilyana Pavlova’dan kadın girişimciliği üzerine görüşler:

Kadınları, işlerini desteklemeyerek ya da fikir ve deneyimlerini görmezden gelerek ekonomik fırsatlardan mahrum bırakmak, genel ekonomik performansta eksiklik yaratır ve iklim değişikliği gibi büyük sorunlarla mücadele etmek için ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi sınırlandırır.

Kadın girişimcileri desteklemeye daha fazla vurgu yapmalıyız. Bunu sadece etik ve sosyal olarak doğru olduğu için değil, getirisi çok yüksek olacağı için de yapmalıyız.

Kadın startup kurucuları Avrupa'da çok nadirdir. Bunun nedeni kısmen kadınların erkeklerden daha az şirket kurmasıdır. Nüfusun yarısından fazlasını temsil ederken kadınlar, girişimcilerin üçte birinden daha azını oluşturuyor. Erkek emsallerinin yatırım sermayesinin yarısından daha azını almasına rağmen kadınlar tarafından kurulmuş şirketler, yatırılan dolar başına iki kat daha fazla gelir sağlıyor.

Kadınlar özellikle risk sermayesinde yeterince temsil edilmiyor. Bir startup kurduklarında bile fon bulmakta zorlanıyorlar. Kadın girişimciler, 2021'de risk sermayesi yatırımının yalnızca küçük bir kısmını - %1'ini - aldı. Bu oran, Atlantik'te çok daha iyi değil. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kadın girişimciler, 2021'de toplam risk sermayesi fonlarının sadece % 2'sini aldı.

Şirketlerin liderlik seviyesindeki çeşitlilik, finansal sonuçları da iyileştirir. Yönetim kurullarında güçlü kadın temsili olan firmaların emsallerinden daha iyi performans gösterme olasılığı %28 daha fazlayken cinsiyet çeşitliliğine sahip yönetici ekipleri olan firmaların daha iyi performans gösterme olasılıkları %25 daha fazladır.

Kadınları desteklemek için somut adımlar atılmalı

Avrupa Yatırım Bankası'nın İnovasyon Finansmanı Danışmanlığı tarafından yapılan bir araştırma, Avrupa Birliği'nde kadınların önderliğinde sahip olunan şirketler için risk sermayesi ve tohum finansmanının giderek arttığını ortaya koyuyor. Daha fazla kadın kendi yatırım fonlarını kuruyor veya risk sermayesi fonlarında lider ortak olarak çalışıyor.

Buna karşın Avrupa, risk sermayesi ve kadınların aldığı diğer özel yatırım payında diğer dünya bölgelerinin gerisinde kalmaya devam ediyor. Avrupalı ​​kadınlar arasında girişimcilik faaliyeti oranı da düşük görünüyor. Bu oran, dünyanın geri kalanındaki ortalama %11 ile karşılaştırıldığında sadece %5.7.

Bu alanda gerekli ilerlemeyi yakalamak için radikal bir değişim gerekiyor. Dört temel konuya değinmek, kadınların iş kurma ve fon sağlama yeteneklerini kökten iyileştirebilir:

1. Girişim sermayesi fonlarında kadın fon yöneticilerinin ve karar vericilerin sayısının artırılması gerekli. Risk sermayesi şirketlerinde kadın ortakların olmaması ve kadınlar tarafından işletilen veya yönetilen yatırım fonlarının azlığı önemli engeller. AB risk sermayesi fonlarındaki yönetici ortakların yalnızca %5'i kadınken, ABD risk sermayesi şirketlerindeki genel ortakların yaklaşık %15'ini kadınlar oluşturmakta. Kadın ortağı olan risk sermayesi firmalarının, bir kadın tarafından yönetilen firmalara yatırım yapma olasılığı üç kat daha fazladır. Crowberry Capital isimli İzlandalı girişim fonu kadınlar tarafından kuruldu. Bu paranın üçte biri kadın kuruculara gitti.

2. Kadın girişimciliğini desteklemek için özel fonlar ve finansal araçlar yaratarak toplumsal cinsiyet bakış açısıyla yatırım yapmaya ihtiyaç var. Kadın girişimcilerin karşılaştığı bazı engeller yapısal.

3. Kadınların işlerini büyütmek için ihtiyaç duydukları fonları ve teknik tavsiyeleri bulmalarına yardımcı olmak gerek. Çoğu kadın, bir iş kurmak için kendi tasarruflarına ve aile üyelerinden gelen katkılara güvenir ve bu da firmalarının büyümesini radikal bir şekilde sınırlayabilir. Fransa'da yapılan araştırmalar, kadın girişimcilerin %10'unun destek için bankalara başvurduğunu, bu desteklerin erkek girişimcilere göre yaklaşık üçte bir oranında daha az olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bazı ulusal girişimler, kadınlara ait işletmeler için erken aşamada fon sağlıyor, ancak bu fonlar, işletme büyüdükçe azalabiliyor.

4. Kadın girişimcileri, ileri teknoloji ve bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) gibi ciddi şekilde eksik oldukları alanlarda desteklemek gerek. Avrupa Komisyonu'nun She Figures 2021 anketine göre, Avrupa'da araştırmalarda çalışan kadınların sayısı yavaş yavaş artarken, kadınlar tüm teknoloji alanlarında mucit olarak yeterince temsil edilmiyor. Bunların yokluğu, ekonomik büyümenin en dinamik alanlarından biri olan yüksek teknoloji ve inovasyonun, nüfusun yarısının girdileri, deneyimleri veya bakış açıları dikkate alınmadan geliştiği anlamına geliyor. Kadın rol modellerinin olmaması, ne yazık ki STEM alanlarıyla ilgilenen kızlar üzerinde de derin bir etkiye sahip.

Daha az konuşmak ve daha fazla harekete geçmek şart

Bazen sadece bir konuya ışık tutmak, çözümleri ateşleyecektir. 2019'da Avrupa İnovasyon Konseyi, Hızlandırıcı Program kapsamında fon alan kadın liderliğindeki girişimlerin sayısını artırma hedefi belirledi. Konsey, işlerini kurmaları için daha fazla kadını davet ederek ve kadın jüri üyelerinin sayısını %50'ye çıkararak, Hızlandırıcı Fonu alan kadın liderliğindeki girişimlerin oranını %8'den %29'a çıkardı.

Bir ivme mevcut. Avrupa, 2021'de kadınlar tarafından kurulan girişimlerden rekor sayıda başarılı çıkışlar – ilk halka arzlar, satın almalar – gördü. Ancak, yüksek teknoloji girişimcileri ve yatırımcılar olarak etkili bir şekilde ilerlemek ve kökleşmiş önyargıları kırmak için engelleri aşan kritik bir kadın kitlesine ulaşmamız gerekiyor. Ayrıca, özel bankaların ve hükümetlerin eşit şartlara sahip bir oyun alanını daha iyi destekleyebilmesi için kadınların karşılaştığı engeller hakkında daha fazla veriye ihtiyacımız var.

Kadınlar için fırsatların iyileştirilmesi sadece yeni pazarlar açmakla kalmayacak, aynı zamanda sosyal adalet meselesini ele alırken Avrupa Birliği'nin rekabet gücünü ve küresel duruşunu artıracaktır. Kadınlara eşit davranılmıyor ama yine de onlar toplumun en iyi yatırım fırsatı. Tüm kanıtlar, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik ilerlemenin ekonomilerimizi dönüştürme potansiyeline sahip olduğuna işaret ediyor. Bununla birlikte, kadınlar göz ardı edilmekte ve yetersiz finanse edilmektedir. Bu ne adil ne de akıllıca bir şey. Bunu değiştirmenin tam zamanı şimdi.


3,7/(3)
14 Ekim 2022 Cuma
Yorum (0)


Yorum Yazınİçerik hakkında ki düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.


Kategori'ye Ait Diğer Haberler