İnşaat & Yapı

Erkek egemen ve kadınlara karşı önyargılarla dolu inşaat sektöründe kadın mühendislerin oranı erkeklere göre çok daha düşük seviyelerde seyrediyor. İnşaat mühendislerinde olması gereken en önemli özelliklerden detaylı düşünebilme yeteneği ve yüksek duyarlılığın kadınlarda yüksek seviyede bulunmasına rağmen 2017 verilerine göre inşaat sektöründe kadın istihdamı oranı yalnızca % 3,9.