ÇEİS’TEN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE DESTEK PROJESİ

Kategori : İnşaat & Yapı
Oluşturma Tarihi : 04 Kasım 2021 Perşembe

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik “#BenimleGelecek” adlı bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Projenin ilk adımı, nöro pazarlama şirketi Think Neuroiş birliğinde hazırlanan “Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Kalıplarına Bakış Araştırması” ile atıldı.

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaşanan toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorununun çözümüne katkı sunmak amacıyla #BenimleGelecek projesini hayata geçirdi. Kamuoyuyla paylaşmak üzere gerçekleştirilen online basın toplantısında, ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Suat ÇALBIYIK, ÇEİS Genel Sekreteri Dr. H. Serdar ŞARDAN ve proje ortakları AÇEV/Eşitliğe Değer Girişimi Yöneticisi Hilal BAYKARA ile Think Neuro CEO’su Dr. Yener GİRİŞKEN projenin kapsamı ve hedefleri hakkında bilgilendirme yaptılar.

“Sesimizi yankıya dönüştüreceğiz”

ÇEİS’TEN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE DESTEK PROJESİProjeyi ve hedeflerini anlatan ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Suat ÇALBIYIK, çimento sektörünün, toplumun huzurlu geleceği için önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade etti. Aile yaşamını ve dolayısıyla toplumu temelinden etkileyen toplumsal cinsiyet eşitliğinde, değişimin öncüsü olmak için değişimi bünyelerinde başlattıklarını belirten Çalbıyık, Türkiye’nin yedi bölgesinde faaliyet gösteren çimento sektörü olarak, geniş istihdam ağı ile toplumun her sosyo-ekonomik grubuna temas edebilme gücüne sahip olduklarını vurguladı. Büyük çimento ailesi içinde eşitliğin sağlanmasını destekleyerek bu değişimde, aktif ve kritik bir rol oynamasına öncülük edeceklerini kaydeden Çalbıyık, bu doğrultuda, gelecek kuşaklara daha eşit bir ülke, daha eşitlikçi bir dünya mirası bırakmak amacıyla #BenimleGelecek projesini başlattıklarını söyledi. Çalbıyık son olarak, gerçekleştirecekleri projenin,  ‘Eşit günler benimle gelsin’ diyen binlerce çalışanın sesini, ülke çapında büyük bir yankıya dönüştürmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

Bilinç dışı veriler “kadın-erkek”ve “kızım-oğlum” ayrımına göre değişiyor

#BenimleGelecek projesi kapsamında, Think Neuro iş birliğinde gerçekleştirilen“Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Kalıplarına Bakış Araştırması” sonuçlarının da açıklandığı toplantıda, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik ifadelerin katılımcılar üzerindeki etkileri paylaşıldı. Temmuz-Ağustos 2021 döneminde yapılan araştırmada, farklı demografik grupların (“kadın”, “erkek”, “evli/çocuklu” ve “bekar/çocuksuz”) bilinç dışı verileri; “şiddet”, “aile yaşamı ve çocuk bakımı”, “çok eşlilik ve taciz”, “iş ve eğitim hayatı” olmak üzere 4 başlıkta ele alındı. Belirli ifadeler, genel (kadın-erkek söylemi) ya da kişinin duygusal bağ kurabileceği şekilde (kızım-oğlum söylemi) olmak üzere iki farklı şekilde katılımcılara gösterildi ve beyin dalgalarındaki değişim analiz edildi.

Araştırmaya göre, konu şiddet olduğunda; tüm gruplarda “kadın-erkek” söyleminden ziyade duygusal yakınlık içeren “kızım-oğlum” söylemi daha etkili oldu. Şiddetin öznesi duygusal yakınlık duyulan biri olduğunda, katılımcıların şiddete karşı daha güçlü bir duruş gösterdiği görüldü.

ÇEİS’TEN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE DESTEK PROJESİAile yaşamı ve çocuk bakımı konusunda erkeklerin “Kadının en önemli görevi eviyle ilgilenmek ve ailesine yemek pişirmektir” düşüncesiyle özdeşleştiği, “Kızımın en önemli görevi eviyle ilgilenmek ve ailesine yemek pişirmektir.” düşüncesine ise nötr kaldığı ortaya kondu. Aile yaşamına ilişkin “Oğlum da kadınlar gibi çocuklarının bakımını üstlenebilir.” ifadesine erkekler ile bekar/çocuksuz grupların nötr kaldığı, ancak aynı grupların “Babalar da anneler gibi çocuklarının bakımını üstlenebilir.” ifadesi ile güçlü bir özdeşleşme gösterdiği görüldü.

Çok eşlilik ve taciz konusunda “Kızım giyimine dikkat etmezse tacize davetiye çıkarabilir.” ölçeğine tüm grupların nötr kaldığı; aynı ifade “Bir kadın giyimine dikkat etmezse tacize davetiye çıkarabilir.” şeklinde sorulduğunda evli/çocuklu grubun özdeşleştiği ortaya kondu.

İş ve eğitim hayatı başlığında ise erkeklerin “Oğlum aynı pozisyonda çalıştığı kadın meslektaşından daha fazla kazanmalıdır.” ifadesiyle özdeşleşmediği, diğer tüm grupların nötr kaldığı; ifade “Erkekler aynı pozisyonda çalışan kadın meslektaşından daha fazla kazanmalıdır.” şeklinde yöneltildiğinde ise tüm grupların nötr kaldığı görüldü.

Binlerce kişiyi etkileyecek “toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi” başlıyor

#BenimleGelecek projesinin yeni aşamasında, çimento sektörü çalışanlarına AÇEV’den doğan bir sosyal girişim olan Eşitliğe Değer’in iş birliğinde toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri verilecek. İki faz halinde sektörün tamamına ulaştırılacak eğitimlerin etkileri, bağımsız bir araştırma şirketi tarafından proje öncesi ve sonrasında ölçümlenecek. İlk fazda ofis çalışanlarına, ikinci fazda ise saha çalışanlarına verilecek olan eğitimler tamamlandığında, çimento sektörü çalışanlarının aileleriyle birlikte yaşamında değişim yaratılmış olacak.

Alanında uzman isimlerin profesyonel katkılarıyla yürütülen #BenimleGelecek projesinin Danışma Kurulu’nda, ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Suat ÇALBIYIK ve ÇEİS Genel Sekreteri Dr. H. Serdar ŞARDAN’ın yanı sıra; ThinkNeuro CEO’su Dr. Yener GİRİŞKEN, AÇEV/Eşitliğe Değer Girişimi Yöneticisi Hilal BAYKARA, Yeditepe Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Demet LÜKÜSLÜ, MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tuna ÇAKAR, Gazeteci Yazar Elif ERGU DEMİRAL ve Artı İletişim Yönetimi Yönetici Ortağı Esra ŞENGÜLEN ÜNSÜR yer alıyor.


0/(0)
04 Kasım 2021 Perşembe
Yorum (0)


Yorum Yazınİçerik hakkında ki düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.


Kategori'ye Ait Diğer Haberler