Enerji

Turkish Women in Renewables and Energy- TWRE’nin raporuna göre; enerji sektöründeki kadın istihdam oranı sadece % 15. The International Renewable Energy Agency- IRENA’nın yayımladığı rapora göre ise yenilenebilir enerjide kadın istihdamı % 32’lik bir paya sahip.