ENERJİSA ENERJİ‘DEN YEŞİL MUTABAKAT DESTEĞİ

Kategori : Enerji
Oluşturma Tarihi : 04 Ekim 2021 Pazartesi

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) imzacısı Enerjisa Enerji, Avrupa Komisyonu ile Türkiye Ticaret Bakanlığı tarafından karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik olarak açıklanan iki yeni eylem planına da destek vereceğini açıkladı.

Sürdürülebilirlik stratejilerini ve yol haritasını geliştirmeye devam eden Enerjisa Enerji, geçtiğimiz günlerde Avrupa Komisyonu ile Türkiye Ticaret Bakanlığı tarafından karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik olarak açıklanan iki eylem planına da destek verdiğini açıkladı.

ENERJİSA ENERJİ‘DEN YEŞİL MUTABAKAT DESTEĞİYeni açıklanan eylem planlarına ilişkin görüşlerini paylaşan Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, eylem planlarının iklim değişikliği ile mücadele noktasında büyük önem taşıdığına ve Enerjisa Enerji’nin de bu konuyu sahiplenmeyi başlıca sorumlulukları arasında gördüğüne vurgu yaptı. Pınar, Yeşil enerji kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlamayı topluma ve çevreye karşı sorumluluk olarak gördükleri gibi kaçırılmayacak bir fırsat olarak da değerlendirdiklerini dile getirdi.  Türkiye gibi yüksek potansiyele sahip bir ülkede bu eylem planlarının her açıdan derinlemesine incelenmesi gerektiğine inandığını belirten Pınar, Enerjisa Enerji olarak müşterilerini, iş dünyasının paydaşlarını ve şehirleri eylem planlarının uygulamalarına dahil etmek için tüm güçleriyle çalışacaklarını ifade etti.

ENERJİSA ENERJİ‘DEN YEŞİL MUTABAKAT DESTEĞİTürkiye elektrik enerji dağıtım ve satış pazarında önemli bir aktör olarak tüm paydaşları için yarattıkları faydayı en üst düzeye çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Pınar, sürdürülebilirlik kavramını sadece alınacak bir dizi aksiyon olarak değil şirket DNA’sının sağlam bir parçası ve iş stratejilerinin itici güçlerinden biri olarak da gördüklerini belirtti. 2018 yılında gerçekleşen başarılı halka arzı takiben, uzun vadeli değer yaratma amacıyla ekonomik, çevresel ve sosyal alanlarda stratejik ve bütüncül bir yaklaşım geliştirmek için kurumsal sürdürülebilirliğe odaklandıklarını da anlatan Pınar, sürdürülebilirliği hisse hikâyelerinin önemli bir parçası ve etkin stratejik yönetim için kritik bir araç olarak konumlandırdıklarını belirtti.

Pınar sözlerine söyle devam etti: “Sürdürülebilirliği süreçlerimize entegre ederken, küresel çevre ve sosyal standartlara uymanın yanı sıra toplumsal farkındalığı da yükseltiyoruz. Henüz geçtiğimiz hafta Ayvalık Küçükköy’de UNDP ve Sabancı Üniversitesi ile birlikte gerçekleştireceğimiz SENTRUM (Sürdürülebilir Enerji Temelli Turizm Uygulama Merkezi )’un lansmanını gerçekleştirdik. Proje ile 18 ay boyunca Ayvalık Küçükköy’de olacağız. Birleşmiş Milletler Kalkınma Amaçları’nın 10 tanesine doğrudan dokunacak şekilde ve başta enerji verimliliği olmak üzere farkındalık çalışmaları yapacağız. Özellikle enerji verimliliği konusu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın da strateji belgelerine girmiş önemli bir dinamik. Bu noktada Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kendimize de referans olarak alıyoruz. Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) performansımız ile enerji sektöründe lider bir şirket olma vizyonumuz ile sürdürülebilirlik stratejimizi bu metrikleri entegre edecek şekilde oluşturduk.”

Enerjisa Dağıtım Şirketleri olarak AYEDAŞ, Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ olarak sorumluluk bölgelerinde bulunan 14 ilde, 10 binden fazla çalışanla, yaklaşık 21,5 milyon kullanıcıya elektrik dağıtımı gerçekleştirdiklerini ve Türkiye’deki her 4 kişiden 1’inin elektriğini sağladıklarını dile getiren Murat Pınar, faaliyet gösterdikleri illerde çalışmalarını insan, çözüm ve inovasyon odaklı yürüttüklerini de anlattı. Yalnızca bugünün operasyonları için değil, geleceğin şebekesi için de planlamalarını hayata geçirdikleri ve 2020 yılında AYEDAŞ, Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ olarak toplam 1.960 milyar TL yatırım gerçekleştirdikleri bilgisin de veren Pınar, geçtiğimiz yıl teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı tüm müşteri çözümlerini “İşimin Enerjisi” çatısı altında bir araya getirdiklerini ifade etti.

ENERJİSA ENERJİ‘DEN YEŞİL MUTABAKAT DESTEĞİBu kapsamda, elektrikli araçlar için şarj istasyonları kurulumu alanında operasyonlar gerçekleştirerek yeşil enerji kullanımını destekleyen Eşarj, Yenilenebilir Enerji Santralleri, Enerji Verimliliği Uygulamaları, Sertifikalı Yeşil Enerji başta olmak üzere doğa dostu müşteri çözümlerini kamu ve özel sektörden müşterileriyle de paylaştıklarını aktaran Pınar, bu amaçla önümüzdeki 5 yıl boyunca tüm iş kollarında toplam 15 milyar TL şebekeye ve sürdürülebilir teknolojilere yatırım yapmayı planladıklarını açıkladı.  Murat Pınar son olarak, elektrik enerjisinin; hava ve su gibi yaşamsal bir ihtiyaç olduğu bilinciyle kuralları yeniden yazılan enerji sektöründeki değişim ve trendleri yakından izleyerek, toplumun tüm kesimlerinin sağlıklı yaşam standartlarına sahip olabilmesi için çalışmayı sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

Yeşil ve döngüsel ekonomi için eylem planı

Avrupa Birliği üyelerinin 2050 itibarıyla sıfır karbon bir ekonomi olma hedefine yaklaşabilmeleri için bir dizi yasal düzenleme içeren “Fit for 55” adlı yeşil paket, AB’nin şimdiye kadar açıkladığı en iddialı iklim değişikliyle mücadele planı olarak dikkat çekiyor. Paketin öncelikli hedefi, birliğin 2030 yılı itibarıyla karbon emisyonlarını 1990’lı yıllara göre yüzde 55 oranında düşürmesini sağlamak. “Fit for 55” paketi kapsamında jet yakıtlarının vergilendirilmesi, dizel ve benzinli araçların satışının 20 yıl içinde tamamen durdurulması, Türkiye gibi AB ülkeleriyle ticaret yapan ekonomilerin de yeşil dönüşüm yaşamalarını sağlayacak karbon vergisine kadar birçok tartışmalı yasa tasarısı bulunuyor.

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan “Yeşil Mutabakat Eylem Planı” ile de Türkiye’nin sürdürülebilir ve kaynak etkin bir ekonomiye geçişine katkı sağlanması hedefleniyor. Eylem Planı kapsamında; sınırda karbon düzenlemeleri, yeşil ve döngüsel bir ekonomi, yeşil finansman, temiz, ekonomik ve güvenli enerji arzı, sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir akıllı ulaşım, iklim değişikliği ile mücadele, diplomasi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri başlıkları altında belirlenen hedeflere ulaşılması amacıyla hayata geçirilecek eylemlere yer veriliyor.


0/(0)
04 Ekim 2021 Pazartesi
Yorum (0)


Yorum Yazınİçerik hakkında ki düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.


Kategori'ye Ait Diğer Haberler