Finans

Son yıllara göre kadın istihdam oranlarında artışın görüldüğü ve kadın istihdamı konusunda Türkiye ortalamasının yaklaşık 20 puan üzerinde olan Bankacılık sektöründe kadın işgücü oranı %50’ler bandında seyrediyor. Bu artışa paralel olarak yönetim kademelerindeki kadın çalışan sayısının da arttığı görülüyor.