QNB FİNANSBANK, CİNSİYET EŞİTLİĞİ REHBERİ HAZIRLADI

Kategori : Finans
Oluşturma Tarihi : 02 Mayıs 2023 Salı

QNB Finansbank, toplumsal faydaya dönük önemli bir adım attı. Yüzde 58’ini kadınların oluşturduğu bir banka olarak, cinsiyet eşitliğine verdiği önemi bir adım daha öteye taşıdı ve taahhütlerini belirledi.

Daha eşit çalışma koşulları için ve “Hedefimiz eşit bir dünya… QNB Finansbank cam tavanı kırıyor!” sloganı ile harekete geçen QNB Finansbank, Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Bankacılık İlkeleri ve Eylem Planı içeren “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rehberi”ni yayımladı. Rehber, Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin var olmasında ve sürdürülmesinde kullanılan dilin en önemli faktörlerden biri olması temelinde, Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle hazırlandı. Yüzde 51’ini kadınların oluşturduğu bankacılık sektörü hedef alınarak yayınlanan bu rehberle çalışma hayatında cinsiyet ayrımcılığının giderilmesi ve daha eşit çalışma koşulları için belirlenen taahhütler de kamuoyuyla paylaşılıyor.

ömür tannn“Toplumsal Cinsiyet Eşitliliğine duyarlı uygulamalar için kararlılığımızı sürdüreceğiz”

Hazırladıkları bu rehber ile öncelikle dile yerleşen eril söylem ve cinsiyete yönelik bilinçsiz önyargıları çalışma hayatında ortadan kaldırmayı, kadınların ve erkeklerin çalışma hayatında daha eşit koşullarda yer almasını ve güçlenmesini sağlamayı hedeflediklerini belirten QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, yayımladıkları bu rehberin sektörde önemli bir yere sahip olduğunun altını çizdi.

Tan sözlerine şöyle devam etti; “QNB Finansbank olarak, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve ilerletilmesi için net hedefler koymak, toplumumuzda ve çalışma dünyamızda kadın-erkek eşitliğine önemli katkılarda bulunacağına inandığımız Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rehberi’ni yayımladık. 2021 yılında Birleşmiş Milletlerin belirlediği Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni (Women's Empowerment Principles-WEPs) imzalayarak toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek şirket politikaları oluşturmaya yönelik 7 ilkeye yönelik taahhütlerimizi ortaya koyduk. Son olarak da cinsiyet eşitliğini taahhüt eden şirketlerin performansını ölçmek için dünyada yapılan en kapsamlı çalışmalardan biri olan 2023 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde (GEI) yerimizi aldık.”

“Her kademede cinsiyet eşitliğini destekliyoruz”

QNB Finansbank olarak cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalarını bir adım daha öteye taşıyarak, 5 taahhüt ile hedeflerini “Daha Eşit Bir Dünya” olarak belirlediklerini bildiren Ömür Tan, öncelikli olarak “çalışma hayatında farkındalığı ve eşitlikçi dil kullanımını” teşvik etmek amacıyla; bu yıldan başlayarak 2023 yılını da kapsayacak şekilde çalışanlarına Bilinçsiz Önyargı, Cinsel Şiddet ve Tacizi Önleme konularını içeren toplumsal cinsiyet eşitliğine dair eğitimlerin verildiğini ifade etti. Bu sayede tüm finansçılarının bu konudaki bilgi ve farkındalığının artırılmasını hedeflediklerini de aktaran Tan, ileriki yıllarda, bu eğitimlerden tüm paydaşlarının faydalanmasını sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

Eşitliği kuvvetlendirmek adına “işe alım süreçlerinde kadın ve erkek aday oranında dağılımın eşit yönetilmesi”, mühendislik ve teknoloji fakülteleri mezunu kadın çalışan oranının artırılmasını öncelikleri arasında sayan Tan, sadece banka çalışanları için değil, toplum için cinsiyet eşitliğini hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Satın alma süreçlerinde de mevcut “kadın tedarikçi” sayısının önümüzdeki 5 yıl boyunca yıllık %10 oranına kadar artırılması için en yüksek çabanın gösterileceğini taahhüt ettiklerini de söyleyen Tan, “kadınların üst yönetim kademelerinde temsil oranının” artırılmasıyla ücret açıklığı oranını 2023 yıl sonunda yüzde 3,57 ve takip eden yıl yüzde 7,40 oranında düşürerek, her yıl bu farkı oran olarak dengelemeyi hedeflediklerinin bilgisini de verdi.

Ayrıca, finansçılarının “çocuklarının eğitimini” desteklemek amacıyla 2,5-5,5 yaş arası çocuk sahibi olan çalışanlarına üç yıl süresince çocuklarının eğitimlerinde destek sağlayacak indirim anlaşmaları yapmayı taahhüt ettiklerini belirten Tan, önümüzdeki dönemde verdikleri taahhütlere paralel 5 alanda aldıkları aksiyonları ve gelişimi kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşarak, bu ilkelerin paydaşları arasında ve sektörde yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini ifade etti.

 cindoğluuu“QNB Finansbank, Türkiye geneline nazaran kadınların iş hayatına katılımı anlamında çok iyi durumda”

1990’lı yıllardan bu yana toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin iş hayatındaki yansımaları üzerine çalışmalar yürüten Kadir Has Üniversitesi Kadın Çalışmaları Doktora Programı Direktörü Prof. Dr. Dilek Cindoğlu da; “TÜİK’in 2022 verilerine göre Türkiye’de kadınların yüzde 35’i, erkeklerin yüzde 71’i iş gücüne dahil oluyor. Dünya Ekonomik Forumu 2022 verilerine göre yönetici pozisyonlarda ve yönetim kurullarında kadınların oranı yüzde 18. Veriler bize gösteriyor ki kadınlar iş hayatında daha zor yükseliyor, eşit işe eşit ücret almakta zorlanıyorlar. Kadınların iş hayatına girebilmesi, kalabilmesi ve yükselebilmesi için çeşitli kurumsal desteklere ihtiyaç var.

QNB Finansbank, Türkiye geneline nazaran kadınların iş hayatına katılımı anlamında çok iyi durumda. Kadın çalışan oranı yüzde 58; İnsan Kaynakları politikaları, terfiler ve eşit işe eşit ücret konusundaki veriler Türkiye geneli ortalamalarının üstünde. Belirlenen adımlar ve taahhütler çok önemli. Tüm finansçılara verilecek eğitimler, işe alım süreçleriyle ilgili getirilecek yeni düzenlemeler, STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanlarında kadınların desteklenmesine yönelik projeler, ücret açıklığının düşürülmesine yönelik taahhütler, çocuk sahibi çalışanların okul giderlerine destek sağlanması ve kadın tedarikçilerin sayısının artırılması çok önemli adımlar. Bu uygulamaların, hem QNB Finansbank çalışanlarının koşullarının iyileştirilmesi anlamında, hem de kadınlarla erkeklerin çalışma hayatında daha eşit olduğu bir dünya kurmamız için önemli bir adım olmasını diliyorum. Ayrıca, bu çalışmanın sektörde ve çalışma hayatında bir domino etkisi yaratmasını bekliyorum.”

 


0/(0)
02 Mayıs 2023 Salı
Yorum (0)


Yorum Yazınİçerik hakkında ki düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.


Kategori'ye Ait Diğer Haberler