BM KADIN BİRİMİ STRATEJİK PLANI 2022-2025

Kategori : Dünya Turu
Oluşturma Tarihi : 18 Kasım 2022 Cuma

BM Kadın Birimi, Birleşmiş Milletler’in toplumsal cinsiyet eşitliğine adanmış birimi olarak bütün kadınların güçlenmesini ve insan haklarından tam olarak yararlanmasını sağlamak için çalışıyor. Birim’in 2022-2025 Stratejik Planı – bir yandan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşılması konusunda belirlenen son tarih olan 2030’u gözlerken– önümüzdeki dört yıla yön vermeyi amaçlıyor.

BM Kadın Birimi’nin yaptığı açıklamaya göre; son on yılda sağlık ve eğitim alanında kat edilen ilerlemeye (daha önce hiç olmadığı kadar fazla sayıda kız çocuğu okula gidiyor ve daha az sayıda kadın doğum yaparken ölüyor) rağmen pek çok alanda toplumsal cinsiyet eşitliğindeki ilerleme hala yavaş. Küresel olarak, erkeklerin yüzde 90’ından fazlasına kıyasla kadınların ancak üçte ikisinden azı işgücüne katılmakta ve bu rakamlarda 30 yıldır iyileşme olmadı. Sadece bir önceki yıl bile 15 yaş üstü 10 kadından 1’i yakın partneri tarafından cinsel ya da fiziksel şiddete maruz bırakıldı. Ve kadınların liderliğinde kaydedilen ilerlemelere rağmen, kadınlar hala dünya çapındaki parlamentolarda tüm sandalyelerin sadece dörtte birini; devlet ve hükümet başkanı koltuklarının ise sadece 24’ünü dolduruyor.

Tamamıyla toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesine adanmış tek BM birimi olan BM Kadın Birimi, küresel kalkınma gündeminin ileriye taşınmasında özel bir role sahip. Hükümetler, sivil toplum, özel sektör ve medya bünyesinde bir dizi aktörle ortaklık kurabilme ve etkileşime geçme becerilerinin, kendilerini gerçekten farklılaştırdığını belirten Birim, üç temel misyonunu şu şekilde belirtiyor: • BM sistemi çapında koordinasyonu teşvik ederek toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesi alanında hesap verebilirliği ve sonuçları iyileştirmek • BM Üye Devletlerini toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesi alanındaki küresel normları ve standartları güçlendirmeleri ve diğer konularda sağlanan gelişmelere toplumsal cinsiyet bakış açısını dahil etmeleri yönünde desteklemek ve • Ülke ve bölge düzeyinde operasyonel faaliyetler yürütmek, bu kapsamda Üye Devletleri kadınların yaşanmış gerçekliklerini dikkate alan ve toplumsal cinsiyete duyarlı yasalar, politikalar ve stratejiler geliştirme ve uygulamaları yönünde desteklemek.

Birim, vizyonlarını ve temel ilkelerini ise yine şu şekilde not ediyor: “Bütün kadınların ve kız çocuklarının güçlendiği, insan haklarından tam olarak yararlandığı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin olduğu bir dünya öngörüyoruz. Bu doğrultuda bize aşağıdaki kilit ilkeler rehberlik ediyor: • Ayrımcılık içeren yasaları, politikaları ve uygulamaları da içine alan yapısal engelleri ve eşit olmayan güç ilişkilerini belirleyerek ve ortadan kaldırarak kimseyi geride bırakmamak için çaba gösteririz. • BM sistemi çapında toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmek için sonuçlar, koordinasyon ve hesap verebilirlik unsurlarını kullanırız. • Toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesine yönelik çabaların ülkelerin ulusal öncelikleriyle uyumlu olmasını sağlayarak ulusal sahiplenmeyi destekleriz. • Nüfuzumuzu ve ortaklıklarımızı toplumsal cinsiyet eşitliği için sürdürülebilir finansmanı büyütmekte kullanırız…”


5,0/(2)
18 Kasım 2022 Cuma
Yorum (0)


Yorum Yazınİçerik hakkında ki düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.


Kategori'ye Ait Diğer Haberler