BORUSAN, “CİNSİYET GÖZLÜĞÜ” KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMAYI HEDEFLİYOR

Kategori : Enerji
Oluşturma Tarihi : 28 Kasım 2020 Cumartesi

Kadın dostu bir çalışma ortamı yaratmaya önem veren Borusan, “Cinsiyet Gözlüğü”  projesiyle kadın istihdamına ve kadınların toplum içinde eşit fırsatlarla yaşamasına olanak sağlıyor.

Çelik, distribütörlük, lojistik ve enerji sektörlerinin köklü ve güçlü sanayi grubu Borusan, kariyer gelişiminde kadınlara eşit fırsatlar sunmaya odaklanırken, kurumsal kültüründe de cinsiyet eşitliğini kökleştirmek adına çaba gösteren özel firmalardan biri.

BORUSAN, “CİNSİYET GÖZLÜĞÜ” KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMAYI HEDEFLİYOR Borusan, 5 Mart 2020’de, iş yaşamında toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açan görünmez bariyerleri mercek alt="BORUSAN, “CİNSİYET GÖZLÜĞÜ” KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMAYI HEDEFLİYOR"ına alan ve bu konuda çözüme katkıda bulunmayı hedefleyen “Cinsiyet Gözlüğü” programını hayata geçirdi. Bu programla, üç yıl içerisinde tüm şirketlerde üst yönetim kademesinde yüzde 30, orta yönetim kademesinde yüzde 40 kadın oranına ulaşmak hedefleniyor. Ayrıca hedefler arasında, üst ve orta yönetim işe alım ve terfi sürecinde en az bir kadın adayın kısa listede olması ve Liderlik Fakültesi’nde yüzde 50 kadın oranının teşvik edilmesi de bulunuyor. Bir diğer hedef ise 2020 – 2023 arasında ofis çalışanları için yüzde 40, fabrika, saha ve atölye çalışanları için ise yüzde 20 kadın alım oranı olarak belirlendi.

“Cinsiyet Gözlüğü” aynı zamanda çalışma hayatını kolaylaştıran kapsayıcı çözümler de getiriyor. Bunlar arasında kadın ve erkek çalışanlara doğum teminatlı özel sağlık sigortası, kadınlara doğum ve annelik izinlerini kesintisiz 5,5 ay kullanma olanağı, doğum ve doğum sonrası destek programı, kreş yardımı uygulamasının yaygınlaştırılması, okulun ilk günü ve karne günü izinleri, esnek çalışma uygulamaları, kadın çalışanlar ile yüz yüze paylaşım toplantıları gibi uygulamalar sayılabilir.


“Cinsiyet Gözlüğü”
programı Borusan’ın bütün şirketlerinde, iş süreçlerinin her aşamasında uygulanıyor. Bu program ile Borusan iş dünyasında bir bakıma yeni bir sayfa açıyor. Eğitim, kültür sanat ve kadının güçlenmesi olmak üzere üç temel alanda kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları yapan Borusan, güçlü bir ekonomi inşa etmek, eşit toplum yaratmak, sürdürülebilirlik ve insan hakları alanında ilerleme sağlamak ve toplumun yaşam kalitesini artırmak için öncelikle kadınları ekonomik ve sosyal hayatta güçlendirmenin gerekli olduğunu savunuyor. Grup şirketlerinde kadın çalışan ve yönetici oranını artırmak için çalışıyor. Ofis çalışanlarının %25,5’ini, yöneticilerinin ise 24’ünü kadınlar oluşturuyor.

Borusan’da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü

Borusan, bu yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeni ile özel bir video film hazırladı. Filmde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın kadrosuna alınacak yeni sanatçıları belirlerken uyguladığı yöntem anlatılıyor. Orkestra jürisinin üyeleri cinsiyet ayrımına neden olmamak için seçmeler sırasında müzisyenleri göremeyecekleri şekilde bir perdenin arkasından dinliyor. Böylece müzisyenler cinsiyetlerine göre değil, sadece yeteneklerine göre değerlendiriliyor.

BORUSAN, “CİNSİYET GÖZLÜĞÜ” KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMAYI HEDEFLİYOR

“Kadına Güç İş Yok”

Borusan, Cinsiyet Gözlüğü’nü uzun zaman önce taktı aslında. Grup şirketleri, sanayide kadın istihdamını artırmak için birçok projeyi hayata geçirdi. Bunlardan bir tanesi Borçelik’te başlatılan “Kadına Güç İş Yok”projesi. Bu proje ile Türkiye’de çelik sektöründe ilk kez mavi yakalı kadın çalışanlar üretim sürecine katıldı. 2.500 kişinin başvurduğu projeye, ön mülakatlar ve kişilik envanterleri ile uzun liste oluşturuldu. Saha turu ve final mülakatla adaylar belirlendi. Belirlenen 26 kursiyer sağlık kontrolleri sonrasında kurs programına dahil oldu. Eğitim ve Gelişim Faaliyetleri aşamasında; yaklaşık iki ay süren program kapsamında adaylara teorik ve pratik eğitimler verildi. İş Başı Eğitim programıyla adayların mesleki ve teknik yeterlilikleri sağlandı. Sonunda istihdam aşamasına gelindi ve 2 ay sonunda kursiyerlerin tamamı Borçelik üretim tesislerinde istihdam edildi.

“Birlikte Eşit”

Borusan Mannesmann’da da “Bu İşte Bir Eşitlik Var” platformunda kadınların üretimde istihdam edilmesi konulu “Birlikte Eşit” projesi hayata geçirildi. Bu kapsamda şu an Halkalı tesisinde 1, Bursa’da 5 ve Gemlik’te 13 olmak üzere toplam 19 kadın çalışan üretim tesislerinde kaplama, kalite, kontrol, markalama-etiketleme, misketleme ve tamir gibi farklı iş kollarında çalışıyorlar.

Borusan Holding Hakkında:

1944 yılında merhum Asım Kocabıyık tarafından kurulan köklü ve güçlü sanayi grubu Borusan; çelik, distribütörlük, lojistik ve enerji sektörlerinde, 11 binin üzerinde çalışanıyla bugün Amerika, Asya ve Avrupa olmak üzere 3 kıta ve 12 ülkeden oluşan geniş bir coğrafyada faaliyet göstermektedir. Grup şirketleri, her biri sektöründe lider uluslararası ortaklarıyla üretim, hizmet ve sanayi alanında katma değer yaratmaktadır. Borusan Grubu şirketleri tüm faaliyetlerini müşterilerine, çalışanlarına, iş paydaşlarına, toplumlara, çevreye ve ülkelerine, ekonomik katma değerin yanı sıra, işte eşitlik, hayatta kalite ve kolaylık sağlayarak faydalı olmak amacıyla yürütmektedir

2015 yılından bu yana toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirme yönünde çalışmalar yapan Borusan EşittirPlatformu tarafından hazırlanan “Borusan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Hane içi Şiddet Rehberi” adında bir projeye de imza atıyor. Rehberde, Borusan Eşittir Taahhütnamesi ve ilkelerinin yanı sıra, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilgiler yer alıyor. Rehberin ana bölümü hane içi şiddet ve şiddetin türlerini kapsayacak şekilde oluşturuldu. İzinden psikolojik yardıma, güvenlik önlemlerinden başvuru merkezlerine kadar tüm destek mekanizmaları tanımlandı. Ayrıca çocuklara karşı şiddete yönelik bilgilere de yer verildi. .

Rehberin tamamına https://www.borusan.com/tr/haberler/borusan-toplumsal-cinsiyet-esitligi-ve-hane-ici-siddet-rehberi-yayinlandilinkinden ulaşmak mümkün.


0/(0)
28 Kasım 2020 Cumartesi
Yorum (0)


Yorum Yazınİçerik hakkında ki düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.


Kategori'ye Ait Diğer Haberler