UN WOMEN AB’NİN MALİ DESTEĞİ İLE YENİ BİR PROJEYİ HAYATA GEÇİRİYOR

Kategori : Genel
Oluşturma Tarihi : 10 Ağustos 2021 Salı

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi (UN Women – BM Kadın Birimi), Avrupa Birliği’nin (AB) mali desteği ile üç yıl sürecek yeni bir projeyi hayata geçiriyor.

‘Türkiye’de Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Gelişmesi için Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) ve Çok Ortaklı İş Birliklerinin Güçlenmesi’ projesiyle, kadın haklarının ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin ilerletilmesi için STK’ların kapasitesinin geliştirilmesi ve yeni ortaklık imkânları ile teknik ve mali kaynaklara erişimlerinin artırılması hedefleniyor.

Proje, Türkiye’de kadınların karşılaştığı ve özellikle Covid-19 salgını sonrası artan güçlük ve eşitsizlikleri ele alacak. Projenin başlıca paydaşları arasında genç kadın ve erkekler, öğrenciler, kadın hakları savunucuları, medya çalışanları, devlet kurumları ve üniversiteler bulunuyor. Avrupa Birliği’nin 4,5 milyon Euro desteğiyle Nisan 2021’de başlayan proje, Mart 2024’e kadar sürecek.

Kırsalda yaşayan kadınların durumu araştırılacak

‘Türkiye’de Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Gelişmesi için Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Çok Ortaklı İş Birliklerinin Güçlenmesi’ projesi süresince hayata geçecek başlıca faaliyetler şöyle:

  • BM Kadın Birimi, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin sonlanması, kadınların adalete ve insan hakları mekanizmalarına erişimi ile ekonomik açıdan güçlenmesi alanlarında STK’larla ortak projeler yürütülecek. 30 STK, kurumsal kapasitelerini geliştirmek üzere küçük ölçekli hibe desteklerinden faydalanabilecek.
  • İklim değişikliği ve afet riskini azaltmanın toplumsal cinsiyet boyutu, veri okur-yazarlığı ve toplumsal cinsiyete duyarlı verinin savunuculuk amaçlı kullanımı gibi belirli konularda STK’ların, medya profesyonellerinin, gençlerin bilgi ve kapasitelerinin artırılmasına katkıda bulunulacak.
  • Kırsalda yaşayan kadınların durumunu, ihtiyaçlarını ve önceliklerini toplumsal cinsiyet bakış açısıyla ele alan kapsamlı bir araştırma yürütülecek.
  • Yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde desteklenecek platformlar, ağlar ve forumlar aracılığıyla STK’ların, hak savunucularının ve genç aktivistlerin bir araya gelebileceği, deneyimlerini paylaşabileceği alanlar oluşturulacak.
  • STK’ların ve kadın hakları savunucularının hükümetler arası ve uluslararası konferans ve süreçlere katılımı için ihtiyaç temelli teknik ve mali destek sağlanacak.
  • ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Akademisi’ sayesinde kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında farklı gruplara yönelik eğitim materyalleri geliştirilecek ve bu eğitimler herkese erişilebilir kılınacak.
  • Sivil toplum ve hükümet kuruluşları arasında diyalogun güçlendirilmesi için faaliyetler gerçekleştirilecek.

UN WOMEN AB’NİN MALİ DESTEĞİ İLE YENİ BİR PROJEYİ HAYATA GEÇİRİYORAvrupa Birliği’nin en büyük önceliği

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınlara yönelik şiddetle mücadelenin, Avrupa Birliği’nin en büyük önceliklerinden olduğunu söyleyen AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut sözlerine şöyle devam etti: “Bu sorunu çözme hedefimizle paralel olarak, Sivil Toplum Aracı ve Medya Programı kapsamında finanse edilen proje, sivil toplum kuruluşlarının çabalarını tam da zamanında destekleyecektir. BM Kadın Birimi ile bu ortak amaçlarımıza ulaşmada kilit rol oynayan iş birliğimizi takdir etmekteyiz.”

Kilit rol sivil toplumun

UN WOMEN AB’NİN MALİ DESTEĞİ İLE YENİ BİR PROJEYİ HAYATA GEÇİRİYORKadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi’nin (CEDAW), Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile verilen taahhütlerin hayata geçirilmesinde sivil toplumun kilit rol oynadığına dikkat çeken BM Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova, sivil toplum kuruluşları ve kadın hareketinin, Covid-19 salgınıyla daha da derinleşen eşitsizliklerle mücadelede ve kadın haklarının ilerletilmesinde en ön saflarda yer aldığını da sözlerine ekledi. Varbanova son olarak, “Sivil toplum kuruluşlarının bilgi, deneyim ve liderliğinden istifade ederek, arzu ettiğimiz eşit geleceği birlikte inşa edebiliriz.” dedi.


0/(0)
10 Ağustos 2021 Salı
Yorum (0)


Yorum Yazınİçerik hakkında ki düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.


Kategori'ye Ait Diğer Haberler