KOÇ HOLDİNG BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KADIN BİRİMİ’NİN NESİLLER BOYU EŞİTLİK FORUMU’NDA

Kategori : Holding
Oluşturma Tarihi : 23 Nisan 2021 Cuma

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından kurulan ve önümüzdeki 5 yıl boyunca toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına yön verecek “Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’nun (The Generation Equality Forum)” Teknoloji ve İnovasyon Eylem Grubu liderleri arasında yer alan Koç Holding, HeForShe’nin ardından toplumsal cinsiyet eşitliğinin küresel ölçekte sağlanması çalışmalarında önemli bir görev daha üstlenmiş oldu.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) çatısı altında toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına yön verecek ‘Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’, ilk toplantısını Meksika’nın ev sahipliğinde 29-31 Mart tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirdi. Küresel düzeyde çok paydaşlı yaklaşım ile sivil toplum, hükümetler, uluslararası kuruluşlar ve iş dünyasını bir araya getiren Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’nda, Koç Holding’in de liderleri arasında olduğu farklı temalar altında faaliyet gösteren Eylem Grupları, toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki hedeflerini ve izleyecekleri yol haritalarını açıkladı.

Forumda, “Dijital teknolojilere ve evrensel dijital okuryazarlığa olan erişimi artırarak cinsiyetler arası dijital uçurumu yarı yarıya azaltmak, kadın ve kız çocuklarının ihtiyaçlarına yönelik teknolojilere ve inovasyona yapılan yatırımları yüzde 50 artırmak, teknoloji ve inovasyon alanında istihdam edilen kadın oranını iki katına çıkarmak, ülkeleri ve teknoloji şirketlerini teknoloji temelli cinsiyete dayalı şiddet konusunda hesap verebilir hale getirmek” olarak belirlenen 2026 hedefleri, Teknoloji ve İnovasyon Eylem Grubu‘nun çalışmalarını şekillendirecek.

KOÇ HOLDİNG BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KADIN BİRİMİ’NİN NESİLLER BOYU EŞİTLİK FORUMU’NDA

Forum kapsamında, Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Teknoloji ve İnovasyon’ başlıklı oturumda, cinsiyetler arası dijital uçurumun, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama noktasında gün geçtikçe daha da derinleşen bir sorun haline geldiğine vurgu yaptı. Tüm dünyada etkisi devam eden Covid-19 pandemisinin aynı zamanda eşsiz bir fırsat sunduğuna dikkat çeken Kızıl, “Teknoloji ve İnovasyon Eylem Grubu liderleri olarak kamu ve özel sektördeki paydaşlarımızla beraber Covid-19 sonrası toparlanma döneminde toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan bir dijital dönüşüm modelini benimsemeliyiz.” dedi.

Kızıl, bu fırsatı değerlendirmek için herkese önemli görevler düştüğünü, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda büyük çaplı dönüşüm projelerini hayata geçirebilmek için hükümetlerden özel sektöre, uluslararası kuruluşlardan sivil topluma kadar birçok paydaşın önemli taahhütlerine ihtiyaç olduğunu belirtti. Koç Holding olarak liderleri arasında yer aldıkları Teknoloji ve İnovasyon Eylem Grubu‘nun bu paydaşları harekete geçirecek özel bir platform olduğunu düşündüklerini dile getiren Kızıl: “Önümüzdeki dönemde belirlediğimiz hedeflere ulaşabilmek ve edindiğimiz tecrübeyi kendi ekosistemimiz ve daha da ötesine taşıyabilmek için teknoloji ve inovasyon alanındaki kabiliyetlerimizi en iyi şekilde kullanmayı hedefliyoruz.” diyerek konuşmasını tamamladı.


0/(0)
23 Nisan 2021 Cuma
Yorum (0)


Yorum Yazınİçerik hakkında ki düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.


Kategori'ye Ait Diğer Haberler