YANINDAYIZ DERNEĞİ: #BİZVARIZ #YANINDAYIZ

Kategori : Vakıf Dernek
Oluşturma Tarihi : 30 Kasım 2022 Çarşamba

Kadınlar yaşamları boyunca şiddetin birçok türüne maruz kalıyor. İnsan onuruna ve insan haklarına aykırı olan bu davranışı ortada kaldırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için şiddete karşı birlikte mücadele etmek ise her geçen gün daha önemli hale geliyor. YANINDAYIZ Derneği, YANINDAYIZ Erkeklerinin “Kadına yönelik şiddet sona erene kadar #BizVarız #YANINDAYIZ dediği sosyal medya kampanyasıyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin önündekiengelleri kaldırmak için beraber hareket etmenin gücünü bir kez daha hatırlattı.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alarak erkekleri bilinçlendirme çalışmaları yürüten YANINDAYIZ Derneği, 19-23 Kasım tarihleri arasında, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yürüttüğü sosyal medya kampanyasını 23 Kasım’da yayınladığı filmle tamamladı.

#BizVarız #YANINDAYIZ iletişim kampanyası hakkında konuşan YANINDAYIZ Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Nur Ger şunları söyledi: “Dernek olarak erkeklerle birlikte; başta kadına yönelik şiddetin sonlandırılması olmak üzere, eğitim, sağlık, çalışma hayatı, ev emeğinde ortaklık gibi hayatın tüm alanlarında fırsat eşitliğinin sağlanması için bilinç düzeyini artırmaya yönelik çalışmalar yapmaya ve projeler üretmeye devam ediyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kadınların yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Bu defa filmimizde YANINDAYIZ Erkeklerinin ifade ettiği, ‘Kadına yönelik her türlü şiddet tüm insanlığın geleceğini tehdit eden insan hakları ihlalleridir. Daha iyi bir gelecek için kadına yönelik şiddet sona erene kadar YANINDAYIZ Erkekleri olarak #BizVarız #YANINDAYIZ’ cümlesini önemsiyoruz. Türkiye’de kadınların yaklaşık yüzde 22.25’i yaşamlarının bir döneminde cinsel şiddete maruz bırakıldı. Cinsel şiddet, cinselliğin kadını kontrol etmek, denetlemek, küçük düşürmek, aşağılamak ve cezalandırmak amacıyla kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Erken yaşta ve zorla evlendirmek, kürtaja ya da çocuk doğurmaya zorlamak, cinsel taciz, tecavüz ve rızası dışında kadınla kurulan her türlü fiziksel yakınlık cinsel şiddettir. Türkiye’de kadınların yaklaşık olarak yüzde 25.35’i yaşamlarının bir döneminde ekonomik şiddete maruz bırakıldı. Ekonomik şiddet, maddi güç ve üstünlüğün bir şiddet aracı olarak kadını kontrol etmek, aşağılamak, cezalandırmak, denetlemek ve küçük düşürmek amacıyla kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Kadınların çalışmasına, meslek edinmesine, hesap açmasına ve yatırım yapmasına engel olmak; düşük miktardaki harçlıklarla günlük yaşamını sürdürmesini istemek, gelir ve birikimine el koymak ekonomik şiddettir. Türkiye’de kadınların yaklaşık olarak yüzde 46.4’ü yaşamlarının bir döneminde psikolojik şiddete maruz bırakıldı. Psikolojik şiddet, duygusal gücünü ve ihtiyaçlarını kadını kontrol etmek, cezalandırmak, küçük düşürmek, denetlemek ve aşağılamak için kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Görmezden gelmek, utandırmak, kadını davranışlarından ötürü suçlu hissettirmek, bir davranışa zorlamak ve sınırlamak psikolojik şiddettir. Türkiye’de kadınların yaklaşık olarak yüzde 43.75’i yaşamlarının bir döneminde fiziksel şiddete maruz bırakıldı. Fiziksel şiddet, bedensel güç veya üstünlüğün kadını kontrol etmek, denetlemek, cezalandırmak, aşağılamak ve küçük düşürmek amacıyla bir şiddet aracı olarak kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Isırmak, boğmak, bıçakla yaralamak, kafasına sandalye fırlatmak, yumruk ya da tokat atmak fiziksel şiddettir.”


5,0/(3)
30 Kasım 2022 Çarşamba
Yorum (0)


Yorum Yazınİçerik hakkında ki düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.


Kategori'ye Ait Diğer Haberler