“PEPSICO BİLİM KIZLARI AKADEMİSİ” STEM ALANINDA EĞİTİM GÖREN KIZ ÖĞRENCİLERİ DESTEKLİYOR

Kategori : İçecek
Oluşturma Tarihi : 12 Mart 2022 Cumartesi

PepsiCo, daha sürdürülebilir bir yaşam için hayata geçirdiği pep+ stratejisi doğrultusunda, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın gerçekleşmesine katkı sağlayacak değer yaratan projeler üretmeye devam ediyor.

Dünyanın önde gelen yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo, pep+ stratejisi doğrultusunda toplumsal cinsiyet eşitliği ve nitelikli eğitim başlıkları altında değer yaratan projeler üretmeye devam ediyor. PepsiCo, pep+ stratejisi doğrultusunda çeşitliliği, eşitliği ve kapsayıcılığı geliştirerek daha iyi bir dünya inşa etmek üzere küresel amaçlar doğrultusunda bugüne kadar 71 ülkede toplumsal cinsiyet eşitliği girişimlerini hayata geçirdi. PepsiCo Bilim Kızları Akademisi Projesi ile önemli bir küresel meselenin çözümüne katkıda bulunmayı hedefliyor. Proje ile bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik (STEM) alanlarında kız çocuklarının daha fazla yer alması için farkındalık yaratılarak STEM alanlarına katılımda oluşan toplumsal cinsiyet açığının kapanmasına katkı sağlanması amaçlanıyor. PepsiCo Bilim Kızları Akademisi Projesi ile 200 kız öğrenciye TEV üzerinden burs verilmesi sağlanacak. Aynı zamanda da bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik (STEM) alanlarında kız öğrencilere, eğitimden, mentorluğa, seminerlerden panellere kadar uzanan birçok başlıkta destek verilecek.

“PEPSICO BİLİM KIZLARI AKADEMİSİ” STEM ALANINDA EĞİTİM GÖREN KIZ ÖĞRENCİLERİ DESTEKLİYORSTEM eğitimine eşit erişimin, refahın eşit paylaşımı ve yoksulluğun azaltılması açısından çok kritik bir önem taşıdığına dikkat çeken, PepsiCo Genel Müdürü Ece Aksel; PepsiCo Bilim Kızları Akademisi projesinin temelinde PepsiCo’nun global sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde oluşturulan PepsiCo Pozitif Stratejisi’nin yer aldığını ifade etti. Uçtan uca bir dönüşüm stratejisi olan pep+ kapsamındaki taahhütlerini oluştururken Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın birçok başlığını rehber aldıklarını ve bu başlıklar altında çalışmalar yürüttüklerini belirten Aksel, özellikle Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Nitelikli Eğitim başlıkları altında uzun yıllardır değer yaratan projeleri hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Aksel, “Bu kapsamda odaklandığımız en yeni projelerden biri de bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik (STEM) alanındaki PepsiCo Bilim Kızları Akademisi. UNESCO’nun 2021 Bilim Raporu’na göre dünya çapında STEM alanını seçen kadınların oranı sadece %33 ve bu oran gerçekten çok düşük. STEM eğitimine eşit erişim; refahın eşit paylaşımı ve yoksulluğun azaltılması açısından çok kritik bir önem taşıyor ve bu konuda kadınlara yönelik eşitsizlikleri ortadan kaldırmadan bunu başaramayız” dedi.

“Kız çocukların STEM alanlarına uygun olmadıklarına ilişkin olumsuz ön yargıların önüne geçmemiz gerekiyor. 

“PEPSICO BİLİM KIZLARI AKADEMİSİ” STEM ALANINDA EĞİTİM GÖREN KIZ ÖĞRENCİLERİ DESTEKLİYOR“STEM alanlarına kadınların katılımının düşüklüğü genelde kız çocuklarının bu alanlara ilgi ve yeteneklerinin olmadığı şeklinde açıklanırken istatistiklerin bunun tersini söylediğine dile getiren Ece Aksel, UNDP’nin verilerine göre Türkiye’de STEM alanlarından mezun olanlar arasında kadınların oranının %34,7 olduğunu bildirdi. Üniversite yerleştirmelerinde ilk 1000’de yer alan sayısal bölüm öğrencileri içerisinde STEM alanlarına yerleşme oranının erkeklerde %81,3, kızlarda ise yalnızca %18,6 civarında olduğu bilgisini veren Aksel, “Rakamların ötesinde kadınların bu alanlarda kariyer tercihi yap(a)mamalarının nedenlerini anlamak, alandaki toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmamız için bize bir yol haritası oluşturacaktır. Bugün hala toplumda ‘kız çocukların STEM alanlarına uygun olmadıklarına’ ilişkin olumsuz ön yargılar var. Özellikle bu konudaki ön yargıların önüne geçmenin çok kritik olduğunu anlamamız gerekiyor’’ diye konuştu.

“Bu proje STEM alanında eğitim gören kız öğrencilerimize, organizasyonumuzun bir parçası olma yolunda ilk adımlarını atma fırsatı yaratacak”

PepsiCo’nun bugüne kadar Kızlarımız Okuyor, Işık Saçıyor” ve Milyon Kadına Mentor Hareketi ile gençlerin nitelikli eğitime erişimi ve bu konudaki cinsiyet açığının azaltılmasına yönelik çok önemli projeleri hayat geçirdiğini belirten Ece Aksel, bu projelerden edinilen sayısız iç görü ile oluşturulan PepsiCo Bilim Kızları Akademisi Projesi’nin de STEM alanında çok önemli bir proje olacağını dile getirdi. Aksel sözlerini şöyle sürdürdü: PepsiCo Bilim Kızları Akademisi’nin sadece bir burs programı olmaması için ortak akıl, üst akıl aklımıza gelen herkese danıştık. Genç kızlarımızla buluştuk, onların hayallerini, endişelerini, kaygı, korku ve ideallerini dinledik, hayatlarımızı paylaşmaya başladık. O yüzden bu proje sadece STEM alanında eğitim gören kız öğrencilerimize maddi ve akademik projeden ziyade, PepsiCo içinde yaşayan ve gelişen, organizasyonumuzun bir parçası olma yolunda ilk adımlarını attı. Bugüne kadar toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı global ve lokal tüm çalışmalarımızla sağladığımız bilgi birikimimizi PepsiCo Bilim Akademisi Kızları projesine taşıdık” dedi.

“200 kız öğrenciye TEV vasıtasıyla burs verilmesi sağlanacak

Proje çerçevesinde kız öğrencileri destekleyecek birçok önemli adım atacaklarını dile getiren Ece Aksel, proje ile birlikte, STEM alanındaki bölümlerde üniversitede okuyan 200 kız öğrenciye TEV üzerinden burs verilmesini sağlayacaklarını kaydetti. Kız öğrencilerin TEV’in çeşitli eğitim programlarına da dahil olacaklarını ayrıca 200 bursiyere Milyon Kadına Mentor projesi üzerinden de mentorluk hizmeti verilmesini sağlayacaklarını belirten Aksel sözlerine şu şekilde devam etti:

“Aynı zamanda kızlarımızın eğitimleri, gelişimlerini ve kariyerlerini desteklemek için ülkemizde eğitim alanında uzun zamandır emek veren bazı yol arkadaşlarımızla projemizi güçlendirdik. Bilimin geniş kitlelere ulaşması için çalışmaları olan ve çocuklar için oyunlarla matematik akademisinin kurucusu Can Gürses projemize dahil oldu. Bilimde mükemmeliyetin, bilimsel yöntem, gelenek ve usullerin, bilimsel özgürlük, dürüstlüğün tanıtılması ve korunması için çalışmalarını sürdüren Bilim Akademisi de bu projede bizimle olacak. Karadelikler, nötron yıldızları ve teorik astrofizik konusundaki araştırmaları ile dünya çapında ses getiren bilim kadını Feryal Özel ile projeyi geliştirmek özelinde işbirliği içinde olacağız. Can Gürses, Bilim Akademisi hocaları ve farklı eğitim şirketlerinin katılımı ile 200 kızımızın akademik, sosyal beceriler konusunda gelişimlerine nasıl katkıda bulunacağımızı irdelediğimiz toplantılar düzenliyor, kızlarında katıldıkları, ihtiyaç ve beklentilerini ifade ettikleri toplantılar gerçekleştirmeye başladık. Tüm bunlar ışığında, akademik takvim dışında bir eğitim ve gelişim takvimi ile onlarca eğitim, panel, seminer serimiz bu dönemde aktive edilecek. Bunun yanında ‘Kariyer sahibi STEM profesyonelleri’ serimiz ile bursiyer öğrencilerimizi alanında uzman birçok kıymetli bilim insanı ile de buluşturacağız.”

“Stajyerlerimizin yüzde 30’unu STEM bursiyerlerimiz arasından seçeceğiz”

“PEPSICO BİLİM KIZLARI AKADEMİSİ” STEM ALANINDA EĞİTİM GÖREN KIZ ÖĞRENCİLERİ DESTEKLİYORProjeye dahil olan kızların PepsiCo organizasyonun bir parçası olmaları için özel bir çaba gösterdiklerini dile getiren Ece Aksel, “Proje kapsamındaİkinci ve üçüncü sınıfta okuyan ve zorunlu stajı olan öğrencilerimizin tamamını şirket stajyer mülakatlarında başvurdukları bölüm için kısa listeye alacağız ve mülakat şansı vereceğiz. Gelen geri bildirimler doğrultusunda PepsiCo Türkiye olarak stajyerlerimizin yüzde 30’unu STEM bursiyerlerimiz arasından seçeceğiz. Mezun olan bursiyerlerimiz ilk sene başvurdukları PepsiCo pozisyonu için kısa listeye alınarak, mutlaka mülakat deneyimi elde edecek, kendilerine yapıcı geri bildirim verilecek. İhtiyaçlarına göre şirket içi sınıf eğitimlerimizden da yararlanabilecekler” diye konuştu.

Başarı ve ihtiyaca fırsat eşitliği

Kız öğrencilerin eğitimde, iş ve sosyal hayatta belirli kalıplara yönlendiren ön yargılar olduğunu belirten TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, Türk Eğitim Vakfı olarak geleneksel kalıp yargıları ortadan kaldırmanın yanı sıra eşitliği teşvik etme konusunda her dönem ve her şartta üstlerine düşen görevleri yerine getirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Bu çabalarında sosyal etkisi güçlü projeler yaratmayı esas aldıklarını belirten Taşkın, bu anlamda Bilim Kızları Akademisi’nin çok değerli olduğunu söyledi. Taşkın sözlerine şu şekilde devam etti: “PepsiCo, kızlarımıza sadece maddi destek sağlamak değil, başarılı ve ihtiyacı olana fırsat eşitliği sağlamak istiyor. Destek verdiği bursiyerlerimizin sadece bugünkü ihtiyacını karşılamıyor, geleceğe dair ihtiyaçlarını anlamaya çalışıp farklı eğitim ve workshop çalışmaları ile hem eğitimlerini hem de sosyal gelişimlerini destekliyor. Kendi hikayesini yaratmak isteyen kızların arkasındaki rüzgâr oluyor. PepsiCo ile olan iş birliğimizin, farkındalığın daha geniş kesimlere ulaşmasına ve ihtiyaç sahibi daha fazla öğrencimize destek verilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu vesileyle PepsiCo Ailesine bir kez daha kalpten teşekkürlerimizi sunuyorum.”


0/(0)
12 Mart 2022 Cumartesi
Yorum (0)


Yorum Yazınİçerik hakkında ki düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.


Kategori'ye Ait Diğer Haberler