OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜNÜN ÖNCÜLERİNDEN BEYÇELİK GESTAMP “EŞİTLİK İÇİN BEN DE VARIM” DİYOR

Oluşturma Tarihi : 15 Ocak 2021 Cuma

Otomotiv yan sanayii sektörünün öncü markalarından Beyçelik Gestamp, sektördeki kadın istihdamını arttırmak üzere 2016 yılın hayata geçirdiği “İş Başı Eğitim Programı Projesi” ile sektöre önemli oranda nitelikli kadın iş gücü kazandırıyor. Yanı sıra oluşturduğu “Eşitlik Komitesi Projesi” ile de şirket içi eşitlikçi karar alma kültürünü yaymak üzere farklı pozisyonlarda görev alan komite üyelerinin projelerini hayata geçirmesi için fırsat yaratıyor.

OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜNÜN ÖNCÜLERİNDEN BEYÇELİK GESTAMP “EŞİTLİK İÇİN BEN DE VARIM” DİYOR2017 yılında, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ortaklığında oluşturulan Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (WEPs) imzalayan şirket, aynı zamanda Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu’nun da üyesi. Kadınların her kademede iş hayatının içinde yer alması için pek çok sosyal sorumluluk projesine de destek veriyor.

Beyçelik Gestamp, 2016 yılında kadınlara meslek ve beceri kazandırmak adına Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile iş birliği yaparak ‘İşbaşı Eğitim Programı Projesi’ni başlatan ve o dönem %2 olan kadın çalışan oranını %11 oranına çıkartmayı başaran kısacası bulunduğu sektörde zoru başaran BEYÇELİK GESTAMP sektöründe başlattı.  Açtığı kurslara katılan tüm kadınlara iş garantisi vererek üretimde kadın sayısını arttırdı. Kadınlar sadece şirkette değil sektöründe farklı şirketlerinde de iş imkanı bulması için çalışmalar yaptı.

Eşitlik Komitesi Projesi

Beyçelik Gestamp, şirket içinde eşitlikçi karar alma kültürünü yaymak ve sürdürülebilirliği sağlamak için 2019 yılında Eşitlik Komitesi kurdu. Şirket içinde farklı pozisyonlarda görev alan komite üyeleri ile projeler geliştirilip danışman eşliğinde hayata geçiriliyor. Projede, komite ile eşitliği sağlamaya dair eylem planı oluşturuluyor değişim raporlanıyor, ölçülüyor ve ilerleme bunlara bağlı devam ediyor. Ayrıca eşitlik sadece farkındalıkla değil işyeri uygulamaları, yazılı metinlerle beraber sürdürülebilir hale getiriliyor.

OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜNÜN ÖNCÜLERİNDEN BEYÇELİK GESTAMP “EŞİTLİK İÇİN BEN DE VARIM” DİYORBeyçelik Gestamp bünyesinde çalışan kadınların iş yaşamındaki memnuniyetleri ve ihtiyaçlarının belirlenmesine dair bağımsız bir danışman ile düzenli olarak anketler düzenleniyor. Şirkette, kadınlarla odak grup görüşmeleri yapılarak kadın çalışanların istekleri dinleniyor, bu çalışmaların sonunda elde edilen veriler Eşitlik Eylem Planı’na yansıtılıp uygulamaya konuluyor.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimleri Sürüyor

Beyçelik Gestamp, kadın çalışanların güçlenmesini sağlayacak öncelikle sosyal yaşam temelli (toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsiyet temelli şiddet gibi) eğitimlerini sürdürüyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri iç eğitmenlerle sürdürülebilir bir şekilde çalışanlara ulaştırılıyor ve aynı zamanda oryantasyon eğitimlerinde de işe yeni başlayacak çalışanlara bu eğitim veriliyor.

OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜNÜN ÖNCÜLERİNDEN BEYÇELİK GESTAMP “EŞİTLİK İÇİN BEN DE VARIM” DİYORFaik Çelik Kız Meslek Lisesi İle Kız Çocuklarını Yüksek Eğitime Teşvik

Toplumsal değişime destek olmak, kız çocuklarını ve ailelerini güçlendirmek için pandemi öncesinde Faik Çelik Kız Meslek Lisesi ile protokol sürecini başlatan Beyçelik Gestamp, bu proje ile cinsiyet eşitliğisağlanmasına dair bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yapmayı planlıyor. Ayrıca kadın liderliğine dair; kendi sektöründen kadın yöneticiler ile gençleri bir araya getirmek ve yüksek öğrenimlerine dair teşvik edici olmak da hedefleri arasında…

Beyçelik Gestamp, 2006 yılında eğitim öğretime açtığı Faik Çelik Kız Teknik ve Meslek Lisesi ile 2021 yılında şirkette yürütülen eşitlik çalışmalarını, komitenin oluşturduğu iş planı ile okul öğrencilerine, öğretmen ve velilere ulaştıracak bir proje de hayata geçirecek.

OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜNÜN ÖNCÜLERİNDEN BEYÇELİK GESTAMP “EŞİTLİK İÇİN BEN DE VARIM” DİYOR

Beyçelik Gestamp Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikasını Oluşturdu

Beyçelik Gestamp, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü ile başlayıp 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde sona eren Uluslararası 16 Günlük Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele Kampanyası kapsamında ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” politikasını yayınladı. Politikanın amacı, kurum çalışma kültüründe ve işleyiş süreçlerinde sürdürülebilir cinsiyet eşitliği yaklaşımını benimseyerek, öncelikle çalışanlarının iş ve sosyal yaşamlarında farkındalık sağlamak, gelecek nesillerde bilinç oluşturmak, sektöründe “Eşitlik İçin Ben de Varım!” sloganıyla rol model olmaktır.

Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği İle İşbirliği

Kadına ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dair sosyal sorumluluk çalışmaları sırasında uzman ile anket uygulamalarında kadınların işyerinde ve sosyal yaşamda maruz kalabilecekleri şiddete dair bilgi alan şirket bu süreçte kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği bilgilendirmesi yaparak kadınların ulaşabilecekleri mekanizmaları duyurdu.

Yerel destek alınabilecek 7/24 şiddet hattı olan Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği bilgi ve iletişimlerini paylaştı. Bir yılı geçen süreçte kadınların ilgili uzman sivil toplum örgütüne ulaştığı ve destek aldıkları geri bildirimlerini görünce Mor Salkım Derneği ile çalışmalarını protokol kapsamında ilerleterek duyuruları arttırma kararı aldı.

Ayrıca bu yıl “İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı” projesine dahil olan Beyçelik Gestamp’ın iki çalışanı Sabancı Üniversitesi BADV projesi kapsamında eğitimler aldı.

OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜNÜN ÖNCÜLERİNDEN BEYÇELİK GESTAMP “EŞİTLİK İÇİN BEN DE VARIM” DİYORŞirket içinde düzenli olarak farkındalık çalışmaları yapmaya ve bu sayede konuyu gündemde tutmaya özen gösteren şirket, her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bir STK ile iş birliği yapıyor. Alanında lider kadınlarla çalışanları bir araya getirerek ilham almalarını sağlıyor. Şirket içinde “Eşitlik İçin Ben De Varım!” sloganıyla farkındalık kampanyaları düzenliyor. 25 Kasım- 10 Aralık Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele haftasında fabrikalarda turuncu rengi kullanarak farkındalık yaratıyor güne istinaden paylaşımlar ve etkinlikler düzenliyor. Kadın Mühendisler Günü’nü kutluyor.

Kadın istihdamına yönelik yürüttüğü çalışmalar nedeniyle Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) tarafından 2019 yılında Bursa’da yılın “Kadına Değer Veren Şirketi” ödülüne layık görüldü. 2017 yılında ise Ford Otosan Tedarikçi Zirvesi’nde tarafından Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum Ödülü’ne layık görüldü.

BEYÇELİK GESTAMP Hakkında:

1976 yılında kurulan, otomotiv yan sanayi metal sektöründe kalıp, teçhizat, komponent tasarım geliştirme ve imalatı yapan uluslararası bir şirket olan Beyçelik Gestamp, biri Romanya’da olmak üzere 5 ayrı tüzel kişilikte, 8 ayrı fabrikada üretim yapıyor. Toplam 225 bin metrekarelik alanda 3 bin 600 kişi istihdam eden şirket otomotiv ana sanayinin en büyük tedarikçi kuruluşlarından biridir. Sektörünün ilk Ar-Ge ve Tasarım Merkezi belgesine sahip olan Beyçelik Gestamp, özellikle inovatif ürünler tasarlayarak daha güvenli ve daha hafif araç tasarımlarına destek olmayı hedefliyor. İnsan güvenliğinin arttırılması, enerji tüketimlerinin azaltılması ve çevrenin korunması ana ilkeleriyle faaliyetlerini sürdürüyor.


0/(0)
15 Ocak 2021 Cuma
Yorum (0)


Yorum Yazınİçerik hakkında ki düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.


Kategori'ye Ait Diğer Haberler