TÜRKİYE İMSAD’DAN KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMA

Kategori : STK
Oluşturma Tarihi : 07 Ocak 2022 Cuma

Türkiye İMSAD, sürdürülebilir bir gelecek için hayata geçirdiği çalışmalar kapsamında, ‘İnşaat Malzemeleri Sektöründe Kadın İstihdamının Artırılmasına Yönelik Tutum Belgesi’ni açıkladı.

Türk inşaat sanayisini yurt içi ve yurt dışında temsil eden sektörün başta gelen sivil toplum örgütü Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği), sürdürülebilirliğe verdiği önemi paylaşmak ve toplumu sürdürülebilir bir geleceğe taşımak amacıyla faaliyetlerini genişletti. Türkiye İMSAD bu kapsamda Türkiye inşaat malzemesi sanayisinin sürdürülebilirliğini ilgilendiren çevresel, sosyal, enerji ve iklim değişikliği ile ilgili politikalara katkı vermek, bu konularda gerekli işbirliklerinin kurulmasını sağlamak, farkındalığı artırmak ve bilgilendirme faaliyetleri yürütmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu doğrultuda 2011 yılında kurulan Türkiye İMSAD Sürdürülebilirlik Komitesi, 2018 yılından itibaren Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında faaliyetler gerçekleştiriyor.

TÜRKİYE İMSAD’DAN KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMATürkiye İMSAD olarak sürdürülebilirlik kavramını çok fazla önemsediklerini belirten Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, en büyük hedeflerinin Türkiye İMSAD Üyelerinin sürdürülebilirlik faaliyetlerini ve uyguladıkları örnek çalışmaları desteklemek ve sektörde bu faaliyetlerden ilham alınmasını sağlamak olduğunu dile getirdi. Sürdürülebilirliğin her geçen gün önemi artan ve kritik etkilere sebep olan bir konu olduğuna dikkat çeken Küçükoğlu, bu konuya daha fazla ağırlık vermenin hem sektör hem de ülkemiz açısından çok büyük önem taşıdığını ifade etti.

İnşaat malzemesi sanayisinin sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir halkası olduğunu da sözlerine ekleyen Küçükoğlu, bugün Türkiye İMSAD olarak kendilerine düşen görevin, tüm kadınların istediği alanda, hak ettiği konumda yer almalarını sağlamak için çaba göstermek olduğunun altını çizdi. Geleceğin iş dünyasında kadınların üretkenliğine, yaratıcılığına, yenilikçi yaklaşımlarına ve topluma kattıkları değere daha fazla ihtiyaç duyulacağını da vurgulayan Küçükoğlu, “BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın beşincisi olan ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’nin, kadın ve emek mücadelesinin çok iyi kavranması ve üzerinde durulması gerektiği kanaatindeyiz. Çünkü biliyoruz ki kadınların daha aktif olması, eğitim ve iş hayatında yer alması demek daha başarılı, huzurlu ve adil bir toplum demektir” şeklinde konuştu.

Türkiye İMSAD’ın yayınladığı ‘İnşaat Malzemeleri Sektöründe Kadın İstihdamının Artırılmasına Yönelik Tutum Belgesi’nde şu bilgi ve hedefler yer aldı:

Hazırlanan Tutum Belgesi ile Türkiye İMSAD üyeleri; sektördeki kadın istihdamına yönelik belirlenen Türkiye İMSAD ilkelerini/hedeflerini benimser ve bu doğrultuda hareket etmeyi, firma hedef ve politikalarına dahil etmeyi kabul eder.
Kapasite geliştirme programlarına katılım sağlar.
İlkeler/hedefler doğrultusunda yaptığı çalışmaların sonuçlarını gözetir/takip eder.
İlerleme durumunu ve iyi uygulamalarını periyodik olarak Türkiye İMSAD ile paylaşır.

Hedefler:

 • TÜRKİYE İMSAD’DAN KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMAKadınların işgücüne katılım oranlarının artması için çalışmalar yapmak, eğitimler vermek, mentorluk yapmak.
 • Vasıfsız kadın işgücü talebinin yükseltilmesi yönünde politikaların oluşturulmasını ve uygulanmasını sağlamak.
 • Kadınların düşük sosyal statülü işlerde çalışmasının önüne geçmek için negatif ayrımcılığa karşı olmak.
 • Kadınların iş yaşamında eğitim yoluyla niteliğinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
 • Kadın çalışanların iş hayatında gelişmelerini desteklemek.
 • Eşit işe eşit ücret ilkesini uygulamak.
 • Kadınlar ve kız çocuklarına eğitim, sağlık, güvenlik, haklar, iş ve geçim olanaklarına erişimde erkeklerle aynı haklara sahip olması içinimkân vermek.
 • Kadınların istihdama erişiminde engel oluşturan sosyo-kültürel tutumların (geleneksel, ataerkil, muhafazakâr vb. tutumlar) değişimine yönelik çalışmalar (kampanyalar, seminerler, konferanslar) yapmak.
 • Kadın yönetici sayısını artırmak için hedefler belirlemek.
 • Kadın ve erkeklere iş hayatının her alanında eşit fırsatlar sunmak.
 • İş yerinde her türlü cinsiyet ayrımcılığı, kadına çalışanlara karşı her türlü (psikolojik, cinsel vb.) taciz olaylarının önüne geçmek için tüm çalışanlara eğitimler düzenlemek.
 • Toplumsal kalkınma için eğitimde kızlar ve erkekler arasındaki farkın kapanmasına, kadınların iş hayatında erkeklerle eşit fırsatlara kavuşmasına, haklarının yasal güvence altına alınıp uygulanmasına, insan onuruna yakışır işlerde istihdamına imkânsağlamak.
 • Yürütülen tüm bu kapsamdaki uygulamaların tedarik/değer zinciri boyunca yaygınlaştırılmasını teşvik etmek.

0/(0)
07 Ocak 2022 Cuma
Yorum (0)


Yorum Yazınİçerik hakkında ki düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.


Kategori'ye Ait Diğer Haberler